Rotterdamse netwerken

Op deze pagina vind je een aantal partners, business clubs en samenwerkingsverbanden om je netwerk mee uit te breiden.


De Alliantie Rotterdam Alexander
De Alliantie Rotterdam Alexander is een breed samenwerkingsverband, dat zich inzet voor een kwaliteitsverbetering van de Alexanderknoop, het OV-knooppunt Alexanderstation ten noord-oosten van Rotterdam. Dat doen ze onder meer door het verbinden van individuele initiatieven tot een integrale gebiedsontwikkeling. In de Alliantie zijn publieke, private en maatschappelijke partijen vertegenwoordigd. De Alliantie komt een aantal keer per jaar samen en is een uitnodiging aan iedere partij die mee wil denken en doen.

Business Breakfast Club Rotterdam
Een netwerk dat bestaat uit verbinders die business voor, met en tussen elkaar genereren door interesse in elkaar te tonen en samenwerking te stimuleren. Een netwerk waarin het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam de verbindende factor is.

CreativeMornings
Een maandelijkse gratis ontbijtclub met lezingen voor de creatieve sector. Er wordt kennis gedeeld met lokale en internationale connecties. Iedereen is welkom.

Flevum Forum Network
Een landelijk netwerk voor mkb’ers dat met een uitgebreid jaarprogramma ondernemers bij elkaar brengt. Zij ondersteunen mkb-ondernemers intensief bij het leggen van nieuwe contacten en het verder professionaliseren, versterken en vergroten van hun bedrijf.

Design Platform
Het platform maakt interessante ontmoetingen mogelijk tussen designers, ondernemers, organisaties en kennisinstituten. Zij denken in verbindingen in plaats van barrières en willen bijdragen aan een stimulerend designklimaat in de regio Rotterdam. 

Futureproof.community
Dit netwerk is een online platform voor duurzame ondernemers. In dit netwerk vindt je 3637 bedrijven, 994 oplossingen en 376 uitdagingen. En dat allemaal op 1 duurzaam platform.

JCI Rotterdam
JCI Rotterdam is een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen. JCI Rotterdam (voorheen junior kamer Rotterdam) is onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie Junior Chamber International, waar onder andere Kofi Annan en Bill Clinton lid van waren. JCI richt zich op jonge, ondernemende en ambitieuze mensen die actief en betrokken zijn bij hun omgeving. De persoonlijke ontwikkeling van onze individuele leden staat hierbij voorop met als motto; “learning by doing”. JCI Rotterdam is opgericht in 1959 en is één van de oudste kamers van Nederland.

Koninklijke Horeca Nederland – Rotterdam
De branchevereniging voor de horeca. Zij maken zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. Leden ondersteunen zij met belangenbehartiging, advies, financiële voordelen en inspiratie.

Life Sciences Health 010 Ontbijt
Vier keer per jaar vindt in Rotterdam het LSH010 Ontbijt van Life Sciences & Health 010 plaats. Professionals in life sciences & health bouwen gericht aan een relevant netwerk en worden geïnspireerd met best practices en innovaties uit de sector. Het LSH010 Ontbijt stimuleert innovatie en samenwerking in de Rotterdamse life sciences & health-sector. De netwerkbijeenkomst vindt vier keer per jaar plaats in de Life Sciences & Health Hub in de Rotterdam Science Tower. De presentatie van een succesvolle case, vooraf te initiëren een-op-een-ontmoetingen én een lekker en gezond ontbijt zijn vaste onderdelen van het ontbijt.

Medical Delta
Dit netwerk is voor iedereen die zich bezighoudt met digitale technologieën, nieuw materiaalgebruik en innovatieve technieken in de sector Life Science & Health. Naast gezamenlijke projecten kun je ook aan events deelnemen.

MKB Rotterdam Rijnmond
Zij zetten zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Rotterdamse regio en werken aan een regio waar je goede zaken kunt doen. Daarom behartigen zij het belang voor ondernemers, concreet en oplossingsgericht.

RotterdamCentrum
Rotterdam als meest vernieuwende binnenstad van de Benelux. Dagelijks zet RotterdamCentrum zich in om het kernwinkelgebied in Rotterdam te versterken, te innoveren met als doel de leden te ontzorgen, te informeren, te inspireren en onderling te verbinden.

Rotterdammers 4 Rotterdammers
Zij zetten zich actief in voor Rotterdamse belangen vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, politiek of samenleving. Door een diepgeworteld netwerk binnen Rotterdam kunnen zij mensen aan elkaar verbinden die elkaar anders wellicht niet hadden gevonden.

Rotterdamse Hotel Combinatie
Een overlegorgaan van de aangesloten hotels uit de regio Rotterdam. De RHC heeft tot hoofddoel de aangesloten hotels te informeren over zaken die betrekking hebben op de Rotterdamse regio en de ontwikkelingen in de zakelijke, toeristische en hotelsector.

De Rotterdamse Stadsondernemer
Kennis & innovatieplatform voor en door Rotterdamse groeiondernemers.

Thursday Night Live! – Het Nieuwe Instituut
Urgente vraagstukken, vernieuwend onderzoek en kritische reflectie worden gedeeld en besproken door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland. Met wekelijkse wisselende pop-in expo’s en diverse partnerprogramma’s.

VNO-NCW Rotterdam
Vooral ondernemers lid, maar ook bestuurders van overheden, kennis- en culturele instellingen en stichtingen. Op die manier wordt samenwerking met andere organisaties makkelijker en daarmee de lobby voor een beter ondernemingsklimaat in de regio effectiever.

WTC businessclub
Besloten maar niet gesloten, met de blik op de wereld gericht en met de contacten en expertise van ruim 300 World Trade Centers all over the world binnen handbereik. Een plek om te netwerken, waardevolle adviezen te krijgen en te geven en een uniek platform om uw bedrijf te profileren.

ZZPRO
ZZPRO is het ondernemersnetwerk voor ZZP’ers in Rotterdam. ZZPRO zet zich in door de kwaliteiten van de afzonderlijke ondernemers te bundelen, te promoten, de samenwerking te stimuleren en gezamenlijk naar buiten te treden.

Personeel

Wanneer je als Rotterdams bedrijf op zoek bent naar goed opgeleid personeel of naar talentvolle studenten, zijn er verschillende mogelijkheden in Rotterdam.

Werving en selectie

Het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) is een betrouwbare partner voor de werving en selectie van personeel en het aanspreekpunt voor vragen en werkgeversacquisitie voor vacatures en werkopdrachten. Het WSPR heeft grondige kennis van de arbeidsmarkt en ondersteunt je kosteloos als je bijvoorbeeld aan de slag wilt met maatschappelijk verantwoord ondernemen of met de invulling van je Social Return-verplichting.

Andere mogelijkheden

Er zijn natuurlijk ook allerlei recruitmentbureaus en online platforms die hulp kunnen bieden bij het vinden van personeel. Voorbeelden hiervan zijn: Rotterdamse Magnet.me en Vonq.

Deel deze pagina