Ondernemers in de kinderopvang

© Irene Hoekstra

Voor ondernemers in de kinderopvang bestaan speciale regels. Bekijk hieronder welke regels er zijn voor het opvangen van kinderen op kinder- of peuteropvang, buitenschoolse opvang of door gastouders (gastouderbureau).

Starten met een kinderopvangvoorziening of gastouderbureau

Er is een stappenplan voor het starten van een kinderopvangvoorziening en een apart stappenplan voor het starten van een gastouderbureau.

Als u de stappen doorloopt, weet u precies wat u moet doen en regelen. Zo is het bijvoorbeeld nodig om bij de gemeente een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen als u meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar wil opvangen in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Ook moet u aantonen dat de locatie past in het bestemmingsplan. Als u een pand intern gaat verbouwen, kan het nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Bekijk voor meer informatie over vergunningen de pagina Bouwen.

Inschrijving in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Na het doorlopen van de stappen in het stappenplan, kunt u bij de gemeente vragen om ingeschreven te worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als u daarin bent ingeschreven, heeft u toestemming voor exploitatie.

Inschrijving aanvragen kan op twee manieren:

 1. Via e-mail
  Stuur het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen per e-mail.
 2. Per post
  Stuur het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen naar:
  Gemeente Rotterdam
  MO-Onderwijs Register Kinderopvang
  Postbus 70014
  3000 KS Rotterdam

Binnen 10 weken besluit

De GGD Rotterdam Rijnmond controleert of uw locatie geschikt is voor opvang en voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Binnen 10 weken na uw aanvraag laat de gemeente u schriftelijk weten of uw aanvraag is toegekend en uw kinderopvanglocatie is ingeschreven in het LRK.

Start exploitatie

Pas als de gemeente uw aanvraag heeft toegekend, mag u starten met exploitatie. Dat is als:

 • uw kinderopvanglocatie past in het bestemmingsplan en u beschikt over de benodigde vergunningen voor de locatie.
 • de gemeente schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de exploitatie en uw locatie in het LRK heeft ingeschreven.

Wijzigen van gegevens van bestaande kinderopvang

Wijzigingen in geregistreerde gegevens moet u altijd doorgeven aan de gemeente. Een verhuizing of verzoek tot wijzigen van de houder van een voorziening voor kinderopvang behandelt de gemeente als een nieuwe aanvraag.

Binnen 8 weken besluit

De gemeente kan aan de GGD advies vragen over uw wijzigingsverzoek en een onderzoek laten doen. U krijgt binnen 8 weken schriftelijk besluit op uw wijzigingsverzoek.

U mag een wijziging pas doorvoeren als:

 • de gemeente schriftelijk toestemming heeft gegeven voor deze wijziging.
 • de gemeente een datum heeft bepaald waarop u de wijziging mag doorvoeren.

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Houders van een kindercentrum, gastouderbureau en gastouders moeten voldoen aan de eisen voor kwaliteit volgens de Wet kinderopvang. De GGD Rotterdam Rijnmond houdt toezicht op de kwaliteit door het houden van inspecties.

Meer informatie over het toezicht door de GGD Rotterdam Rijnmond op de kinderopvang staat op de website GGD-Rotterdam-Rijnmond.nl.

Niet voldoen aan de eisen

Houdt een kinderopvang zich niet aan de gestelde eisen en regels? Dan kan de gemeente een herstelmaatregel en/of een boete opleggen. De stappen die de gemeente kan nemen, staan in de Nalevingsstrategie Kwaliteit Kinderopvang Gemeente Rotterdam:

Nalevingsstrategie kwaliteit kinderopvang gemeente Rotterdam – PDF(272.2K)

Afwegingskader bij handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang – PDF(129.6K)

Publicatie in LRK

Is de bezwaartermijn voor een handhavingsbesluit verstreken en heeft de houder geen bezwaar ingediend? Dan wordt de maatregel gepubliceerd in het LRK.

Bij vragen over handhaving door de gemeente kunt u bellen met Handhaving Kinderopvang, telefoonnummer: 06 232 962 73.