5G

Altijd en overal bereikbaar in Rotterdam

We zijn steeds vaker online en willen continue bereikbaar zijn. Zowel zakelijk als privé. Ook groeit het aantal apparaten dat verbonden is met het internet, the Internet of Things (IoT). En dat biedt kansen voor ondernemers.

Centraal Station - 5G - foto Rotterdam Partners
Foto Rotterdam Partners

Zakendoen zonder een mobiele verbinding is bijna ondenkbaar. Daarom hebben we ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk nodig: het 5G-netwerk.

Waarom 5G?

Het huidige 4G-netwerk is niet geschikt voor de enorme toename van mobiel dataverkeer.  Om overbelasting en slechte bereikbaarheid te voorkomen, werken telecombedrijven aan het nieuwe veel snellere 5G-netwerk.

Meer apparaten op mobiele netwerk

Dankzij de hogere capaciteit kunnen veel meer apparaten op het mobiele netwerk worden aangesloten en is het mogelijk om altijd en overal probleemloos te werken. Ook wordt het makkelijker op afstand je zaken te (be)sturen en monitoren. 5G versnelt de digitalisering en is een belangrijke voorwaarde voor een Smart City en Smart Industry.

Goede infrastructuur

Rotterdam heeft grote ambities als het gaat om digitalisering: we willen in 2025 een digitale voorbeeldstad zijn. Een goede infrastructuur (waaronder 5G) is noodzakelijk om optimale bereikbaarheid te bieden aan bewoners en bedrijven.

Aanleg 5G-netwerk

We nemen de tijd voor de aanleg voor het 5G-netwerk. Niet alleen omdat we de stad technisch gereed moeten maken voor het nieuwe netwerk. Ook omdat we het zorgvuldig willen aanpakken. De veiligheid en gezondheid van Rotterdammers staat altijd voorop.

Downloadsnelheid

De 5G-frequenties zijn nodig voor de grootschalige uitrol van 5G. Een aantal telecombedrijven biedt nu al 5G aan. Dat gaat om een toepassing van de 5G-technologie in de huidige 4G-frequentiebanden en bestaande antennes. Deze aanpak verbetert iets de downloadsnelheid op het mobiele netwerk. 

5G-apparaten

5G is vooral optimaal te benutten als de daarvoor geveilde frequenties worden ingezet. Om gebruik te maken van 5G heb je een telefoon, of ander apparaat nodig dat 5G technisch ondersteunt. In de loop van 2020 komen steeds meer 5G-apparaten op de markt.

Zendmasten en antennes

Telecombedrijven maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande antennes die eventueel vervangen worden door antennes die ook geschikt zijn voor 5G.  Maar om het netwerk dekkend en dus betrouwbaar te kunnen maken, zijn op sommige locaties in Rotterdam meer zendmasten en antennes nodig.

Antennebeleid

We hebben in 2020 het antennebeleid vastgesteld om onnodige antenneplaatsingen te voorkomen. Maar ook om te voorzien in de toenemende behoefte van mobiele data van bewoners en bedrijven. Een overzicht van alle antennes is te vinden op de Antenneregister.

5G frequenties

In juni 2020 is de eerste 5G-frequentie geveild onder telecombedrijven. Ook biedt een aantal telecombedrijven 5G aan met de huidige 4G-frequenties en bestaande antennes. 5G is vooral optimaal te gebruiken als de daarvoor geveilde frequenties worden ingezet.

Data

Met de komst van 5G creëren en gebruiken bewoners en bedrijven nog meer data. De overheid gaat, waar nodig, spelregels vaststellen voor de opslag en gebruik van gegevens door bedrijven.

Privacy en persoonsgegevens

Tegelijkertijd heb je als ondernemer ook de verantwoordelijkheid om slim en zorgvuldig om te gaan met gegevens van anderen. Daarvoor moet je organisatorische en technische maatregelen nemen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Informatie over privacy kun je vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel deze pagina