Europese digitaliseringsprojecten

Digitalisering en Smart Cities staan ook nog hoog op de internationale agenda’s. Er is vanuit een aantal Europese projecten geld beschikbaar voor lokale, en dus ook Rotterdamse initiatieven.

Europese vlag wapperend aan stok, Europese digitaliseringsprojecten

Europees geld voor Rotterdamse innovatieprojecten kan op twee manieren aangevraagd worden.

Subsidie aanvragen

De gemeente of een andere organisatie heeft een plan (eventueel samen met Europese partners) en vraagt direct zelf ‘in Brussel’ subsidie aan. Bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke digitalisering of slimme energiesystemen.

In zo’n geval is de gemeente Rotterdam de initiatiefnemer van het project en bepaalt welke (Rotterdamse) bedrijven meedoen. Een voorbeeld daarvan is RUGGEDISED.

De afgelopen jaren heeft de gemeente deelgenomen aan ongeveer twintig Europese projecten en kennisprogramma’s van Horizon 2020 en Urbact, Eurocities of Interreg.

Fondsen

Er zijn ook fondsen waaruit alle Europese landen een bijdrage krijgen. Nederland dus ook. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is daar een voorbeeld van. De gemeente Rotterdam, maar ook Rotterdamse onderwijsinstellingen en ondernemers kunnen subsidie of een lening aanvragen.

Het fonds ondersteunt vooral het innovatieve MKB en stimuleert plannen die leiden tot een schone, duurzame samenleving. Kansen voor West II is zo’n programma dat geld gebruikt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

logo Interreg Vlaanderen-Nederland, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RUGGEDISED

Het doel van RUGGEDISED is de stad veerkrachtig en gereed te maken voor een duurzame toekomst. In dit project werken zes Europese steden samen: Rotterdam, Umeå, Glasgow, Brno, Parma en Gdansk. Elke stad ontwikkelt en test intelligente oplossingen voor energie, transport en digitale technologie.

In Rotterdam zijn dertien projecten die zich bevinden in het gebied ‘Hart van Zuid’. Het gaat onder andere om:

 • Ontwikkeling van een thermisch grid (warmte verdelen tussen gebouwen).
 • Ontwikkelen van een elektrisch grid (zelf duurzame elektriciteit opwekken en verdelen tussen gebouwen).
 • Het bouwen van een nieuw busstation, waar elektrische bussen kunnen laden.
 • Het gebruik van sensoren in bijvoorbeeld lantarenpalen en afvalcontainers.
 • Een digitale kopie van Rotterdam. Het doel is om alles wat we al digitaal hebben, samen te voegen. Zoals de ligging van kabels en leidingen, kadastrale gegevens, verkeersinformatie, bouwplannen, weerbericht, verkeersinformatie.

De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling in ‘Hart van Zuid’ met een miljoenensubsidie. Deze subsidie komt uit Horizon 2020. Dit is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van Europa. De investering uit Horizon 2020 gebruikt Rotterdam om de duurzame maatregelen van RUGGEDISED te ontwikkelen en testen.

Gemeente Rotterdam werkt samen met TNO, KPN, RET, Future Insight, Eneco, Erasmus Universiteit en de bouwcombinatie Heijmans-Ballast Nedam.

Waarom is RUGGEDISED voor jou als ondernemer?

De resultaten, opgedane kennis en ervaring delen de steden en hun partners met elkaar en andere geïnteresseerden. Door deze samenwerking leren we van elkaar wat de handigste aanpak is. De beschikbare kennis en informatie is ook zeer relevant voor het Rotterdamse ondernemers die interesse hebben in een van de nieuwe technieken die we testen. Zij krijgen op deze manier snel antwoord op vragen als ‘is deze oplossing relevant voor mijn bedrijf’, ‘hoe pak ik dit aan’, ‘is er iemand die dit al eerder gedaan heeft’ en ‘met welke partijen doe ik dat’.

Meer informatie op rotterdam.nl.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Kansen voor West

Kansen voor West is een investeringsprogramma van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Rotterdam heeft een bijzondere positie. We zijn niet alleen een van de acht partners. Maar de gemeente Rotterdam is ook verantwoordelijk voor de uitvoering en de dagelijkse leiding van het project.

Het programma heeft vier prioriteiten:

 • innovatie bij het MKB
 • koolstofarme economie
 • verkleinen mismatch op de arbeidsmarkt
 • bevorderen beter vestigingsklimaat voor bedrijven

Het programma is opgezet om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door subsidies of leningen aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Waarom interessant is Kansen voor West voor ondernemers?

Onder andere MKB-bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstituten kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die bijdragen aan de programmaprioriteiten. Denk aan projecten als:

 • Subsidie voor het opzetten van een proeftuin of living lab.
 • Omzetten van afval in grondstoffen.
 • Ondersteuning bij het schrijven van een businessplan.
 • Financiering voor duurzame vormen van energieopwekking, zoals zon, wind en geothermie.
 • Hulp bij vestigingswensen van de creatieve (ambachts)economie.

Heb je een projectidee en wil je nagaan of het aansluit bij de ambities en doelstellingen van Kansen voor West II? Kijk op de website Kansen voor West II onder steunpunten voor een contactpersoon bij jou in de buurt.

Deel deze pagina