Reclame en marketing

Op straat en in de winkelgebieden is veel reclame te zien. Om te voorkomen dat er te veel reclameborden of affiches in de openbare ruimte worden geplaatst zijn hiervoor regels opgesteld in de Welstandsnota. Via de zelftoets kun je zelf bepalen welke vergunningen er nodig zijn voor welke gebieden. 

Reclame fastfoodketen
Foto: Peter-Schmidt

Reclamebelasting

Voor elke reclame, aankondiging of boodschap, dat vanaf de openbare weg te zien is, wordt reclamebelasting betaald. Het tarief is afhankelijk van de plaats van het voorwerp en het aantal vierkante meters.

Praktische reclamegids Rotterdam

Voor sommige gebieden is geen vergunning nodig. Speciaal voor ondernemers in deze gebieden is er de praktische reclamegids Rotterdam. Hierin staan de regels en voorbeelden voor vergunningsvrije reclame-uitingen. De reclamegids laat stap voor stap zien hoe reclame op winkels en bedrijfspanden in Rotterdam moet worden aangebracht.

Wegwijzer Winkelgebiedmarketing

De gemeente Rotterdam heeft een wegwijzer ontwikkeld die ondernemers wegwijs maakt binnen de mogelijkheden van winkelgebiedmarketing. Bijvoorbeeld het ophangen van banieren met het logo van het winkelgebied of het plaatsen van een welkomstbord. Wat mag wel en wat mag niet? De wegwijzer helpt ondernemers een overzicht te krijgen van de belangrijkste regels en aandachtspunten voor winkelgebiedmarketing. Er wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de huidige Wegwijzer Winkelgbiedmarketing. Een link naar het te verwachten product zal zodra de herziening er is, op deze webpagina gepubliceerd worden.

Deel deze pagina