>

CO2-uitstoot verminderen als ondernemer

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CO2-uitstoot verminderen als ondernemer

U kunt uw CO2-uitstoot verminderen op het gebied van vervoer, uw bedrijfspand en uw bedrijfsvoering.

U kunt uw CO2-uitstoot verminderen op het gebied van vervoer, uw bedrijfspand en uw bedrijfsvoering.

Hoe vermindert u CO2-uitstoot als ondernemer?

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De afspraken staan in het Klimaatakkoord. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door actie te ondernemen op:

  • hoe u en uw personeel reizen (duurzame mobiliteit)
  • uw bedrijfspand (bedrijfshuisvesting)
  • uw bedrijfsvoering

Regelhulp CO2-uitstoot verminderen voor mkb

Met de regelhulp MKB Klimaatwerk checkt u welke maatregelen uit het Klimaatakkoord u kunt nemen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. U krijgt hierbij ook advies over financiële steun van de overheid.

Duurzame mobiliteit (vervoer)

Bijna de helft van alle wegkilometers heeft te maken met zakelijk reizen. Duurzamer reizen helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt meehelpen door te kiezen voor een duurzame manier waarop uw werknemers reizen.

Duurzaam bedrijfspand (bedrijfshuisvesting)

Uw bedrijfspand energiezuinig maken zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Dit doet u door energie te besparen. Of door te kiezen voor bijvoorbeeld alternatieve energie om uw bedrijfspand te verwarmen.

Energie besparen

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven om energie te besparen. Daarnaast heeft u ook een informatieplicht energiebesparing.

Energielabel

Vanaf 2023 moet een kantoor groter dan 100 m2 Energielabel C hebben. Uw gebouw energiezuinig maken met bijvoorbeeld zonnepanelen zorgt voor lagere energiekosten. De overheid ondersteunt u hierbij met advies en subsidies.

Alternatieve energie

Uw gebouw verwarmen of juist verkoelen kan met aardwarmte of bodemenergie. De overheid stimuleert deze vorm van duurzame energie met fiscaal voordeel en subsidies.

Bedrijfsvoering

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u CO2-uitstoot verminderen en kosten besparen. Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn.

Duurzaam inkopen

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Daarnaast let u ook op sociale en milieuaspecten.

Productie

U heeft al te maken met milieuvoorschriften en het Activiteitenbesluit. Zoals de regels voor bedrijfsafval. Daarnaast kunt u slimmer omgaan met grondstoffen.

Personeel

Bij personeelszaken kunt u letten op duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Of extra aandacht voor een gezonde werkplek.

Subsidies voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor.

Advies duurzame energie

Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming. U krijgt ook een idee van wanneer de maatregelen zich terugverdienen. In de Quickscan staan standaardberekeningen die u hiervoor kunt gebruiken.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen kan met kleine en grote maatregelen. U kunt bijvoorbeeld energie besparen en minder plastic gebruiken. Heeft u personeel dan kunt u werknemers aanmoedigen om met het openbaar vervoer te reizen of een elektrische auto te leasen. Maakt u een product dan kunt u gebruikmaken van gerecyclede grondstoffen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat nog een stap verder. U houdt rekening met klimaat, hergebruik van producten, een eerlijke keten voor inkoop en inclusiviteit bij de keuze van personeel.

Deze informatie is verstrekt door: |