subsidies duurzaam bedrijven

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidies zijn bedoeld om duurzame maatregelen rendabel te maken. Verplichte maatregelen die zichzelf snel terugverdienen komen dus meestal niet in aanmerking. Dit gaat echter niet altijd op, controleer daarom altijd of een maatregel die je wilt uitvoeren in aanmerking komt.

Verdergaande maatregelen, zoals opwekken van duurzame energie, aardgasloos maken van het pand of elektrisch rijden komen vaak wel in aanmerking. Hierdoor worden maatregelen, hoewel ze niet verplicht zijn, financieel wel aantrekkelijk.

Er zijn 3 soorten subsidies:

 1. Fiscale regelingen, waarbij je minder winstbelasting betaalt na het uitvoeren van duurzame maatregelen.
 2. Investeringssubsidies, waarbij je na investeren een bedrag ontvangt.
 3. Exploitatiesubsidies, waarbij de subsidie wordt uitgekeerd o.b.v. behaalde resultaten.

Het is meestal niet toegestaan om subsidies te stapelen; je zult dan dus moeten kiezen voor de subsidie die het meeste oplevert. In een jaar met veel investeringen of weinig winst zal een fiscale regeling bijvoorbeeld minder opleveren dan een investeringssubsidie. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) mag altijd gecombineerd worden met andere regelingen.

De fiscale regelingen en diverse landelijke subsidies kun je anvragen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Voor het aanvragen van subsidies heb je meestal e-herkenning (niveau 1) nodig. Veel bedrijven hebben al e-herkenning voor bijvoorbeeld belastingaangifte en overige communicatie met de overheid. Heb je nog geen e-herkenning, dan kun je dat aanvragen via www.eherkenning.nl/.

1. Fiscale regelingen

Via fiscale regelingen betaal je minder winstbelasting na aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De aftrekpost kun je aanvragen zodra de opdracht is verstrekt. De aanvraag daarvoor moet binnen 3 maanden na opdrachtverlening worden gedaan. Na toekenning kan de extra aftrekpost worden meegenomen in jouw belastingaangifte. 

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Voor investeringen in energiebesparing en opwekking van duurzame energie, kun je gebruikmaken van de EIA. Na toekenning mag je 45% van de investering extra aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke aftrek (percentage 2019, percentage wijzigt jaarlijks). Dit levert een netto voordeel van 10-12% op de investering. De minimale investering om in aanmerking te komen bedraagt € 2.500. Bekijk de regeling op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia.

Energielijst

Er komen alleen maatregelen in aanmerking die op de Energielijst van het betreffende jaar staan.

Bekijk de complete Energielijst voor 2019 op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2019.

 

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Voor investeringen in milieumaatregelen, kun je gebruikmaken van de MIA en/of Vamil. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag, bovenop jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door jouwzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. De minimale investering om in aanmerking te komen bedraagt € 2.500.

Bekijk de regeling op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil.

Milieulijst

Er komen alleen maatregelen in aanmerking die op de Milieulijst van het betreffende jaar staan. Sommige maatregelen op de lijst komen in aanmerking voor MIA, sommigen voor Vamil en sommigen voor beiden.

Bekijk de complete Milieulijst voor 2019 op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2019.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

KIA is geen specifieke regeling voor duurzame maatregelen. Je kunt deze uiteraard wel toepassen op duurzame maatregelen, waardoor jouw investering zich sneller terugverdient. KIA mag gecombineerd worden met andere fiscale- en subsidieregelingen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. KIA aanvragen is mogelijk voor investeringen tussen € 2.301 en € 318.449. Bekijk de regeling op de site van de Belastingdienst.

2. Investeringssubsidies

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. ISDE keert een vast bedrag uit op basis van het merk en type dat je aanschaft.

De lijst met merken en types is te vinden op  www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde.

De ISDE-subsidie moet worden aangevraagd voordat de aankoopverplichting wordt aangegaan. Na toekenning kan het apparaat worden aangeschaft. Na uitvoering en betaling vraag je vaststelling aan en daarna wordt de subsidie overgemaakt.

Subsidie groene daken (gemeente Rotterdam)

De gemeente Rotterdam biedt tot 50% subsidie op de aanleg van groene daken bij bedrijven. Met een groen dak draagt u niet alleen bij aan een groenere omgeving en betere wateropvang, en draagt ook bij lagere energiegebruik voor gebouwkoeling door de koelende werking van groen op het dak.

Deze subsidie kun je aanvragen via https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-groene-daken/.

 

Subsidie energie op bedrijventerreinen (provincie Zuid-Holland)

De provincie heeft in 2018 subsidie verstrekt aan georganiseerde ondernemers op bedrijventerreinen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. De regeling is in 2019 niet geopend, mogelijk opent deze wel weer in 2020.

Controleer de status op www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@21504/energie/.

 

Exploitatiesubsidie: Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Een exploitatiesubsidie geeft subsidie op basis van behaalde resultaten, bijvoorbeeld voor het aantal zelf opgewekte kWh met zonnepanelen of de hoeveelheid bespaarde energie. Deze vergoeding wordt na toekenning vervolgens meerdere jaren (circa 15 jaar) uitgekeerd.
Van 2011 tot november 2019 was er de exploitatieregeling SDE+ voor grootschalige opwekking van duurzame energie SDE+ (zon, wind, biomassa). Deze regeling wordt per 2020 vervangen door de nieuwe exploitatieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energie-opwekking ook andere grootschalige toepassingen van CO2-reducerende technieken, zoals industriële warmtepompen, industriële restwarmte, CO2-opslag en waterstofproductie. De details over de regeling zijn nog niet bekend.

Meer informatie over de regeling is te vinden op https://www.pbl.nl/sde.

3. Overige subsidies

Naast bovenstaande subsidies zijn er ook meer specifieke regelingen, die zich vooral op innovaties richten. RVO heeft een overzicht van alle beschikbare subsidies die zij verstrekken gepubliceerd op www.rvo.nl/subsidies-regelingen. Hier staan ook Europese subsidieregelingen tussen. Wil je alleen de subsidies voor duurzame maatregelen zien? Zoek dan op ‘duurzaam’.

Financieringsvormen

Heb je onvoldoende budget voor het uitvoeren van duurzame maatregelen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om de gewenste maatregelen te financieren:

 • Leaseconstructie: sommige leveranciers bieden een leaseconstructie aan voor maatregelen, zoals zonnepanelen, verlichting en het meest bekend, vervoer. Leasen past in de duurzame trend dat bezit niet voor alles noodzakelijk is. De leverancier blijft eigenaar en is daarmee ook verantwoordelijk voor reparaties, vervanging en recycling.
 • Deeleconomie: een andere methode die hier op aansluit is de deeleconomie. Je hoeft niet alles zelf te bezitten. Wellicht zijn er mogelijkheden om bedrijfsmiddelen of faciliteiten te delen met andere bedrijven in uw omgeving. Dit kan variëren van een deelauto tot aan het delen van een vergaderruimte, heftrucks of zelfs personeel.
 • Revolverend fonds voor zonnepanelen: Zonnebank.
 • Lenen via een groenfonds: diverse banken verstrekken een groene lening tegen lage rentes. Bekijk welke banken een lening via het groenfonds verstrekken op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/voorwaarden-regeling-groenprojecten/banken-met-een-groenfonds.
 • Kapitaalverstrekking via Provinciaal fonds ENERGIIQ voor energie-innovaties: https://www.energiiq.nl/.
 • Sommigen gemeenten bieden een duurzaamheidslening aan bedrijven aan tegen lage rente. Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden. 
 • Een alternatieve vorm van lenen is crowdfunding. Er zijn diverse platforms die u kunnen helpen investeerders te zoeken. Je betaalt de investering dan uit de opbrengsten terug aan de investeerders.
 • Specifiek voor zonnepanelen: heeft u geen budget om zelf te investeren in zonnepanelen? Overweeg dan jouw dak te verhuren aan derden (energiecorporatie, energieleverancier) voor het plaatsen van zonnepanelen.


Subsidies wijzigen regelmatig; de voorwaarden die gelden, de maatregelen die in aanmerking komen, en de bijdragen die zij maximaal leveren. Ook zijn niet alle subsidies het hele jaar beschikbaar en hebben zij specifieke openingsdata. Voor een subsidie is een maximaal budget beschikbaar en deze kan dus uitgeput raken, kijk daarom altijd op de website voor de meest recente voorwaarden, openingsdata en beschikbaarheid.