>

subsidies duurzaam bedrijven

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ondernemers die extra willen investeren in duurzaamheid, kunnen in sommige gevallen gebruik maken van subsidies. Meestal gelden die subsidies voor initiatieven die bovenop verplichte verduurzaming komen. Controleer vooraf altijd of de subsidie nog beschikbaar is en of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Met financiële steun van de overheid wordt het een stuk aantrekkelijker om zelf duurzame energie op te wekken, geen gebruik meer te maken van aardgas, of elektrisch te gaan rijden.

Er zijn 3 soorten subsidies:

  1. Fiscale regelingen, waarbij je minder winstbelasting betaalt na het uitvoeren van duurzame maatregelen.
  2. Investeringssubsidies, waarbij je na investeren een bedrag ontvangt.
  3. Exploitatiesubsidies, waarbij de subsidie wordt uitgekeerd op basis van behaalde resultaten.

Het is meestal niet toegestaan om subsidies te stapelen; je zult dus moeten kiezen voor de subsidie die het meeste oplevert. In een jaar met veel investeringen of weinig winst zal een fiscale regeling bijvoorbeeld minder opleveren dan een investeringssubsidie. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) mag altijd gecombineerd worden met andere regelingen.

Subsidies van de Rijksoverheid en fiscale regelingen worden toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het ondertekenen van de subsidieaanvraag gebeurt meestal met e-herkenning, dat vergelijkbaar is met Digid. De E-herkenning kun je aanvragen op de website http://www.eherkenning.nl/.

Fiscale regelingen

Subsidie op de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt verrekend via de winstbelasting. De aanvraag moet gebeuren binnen drie maanden na het geven van de opdracht. Als de subsidie is toegekend, wordt deze verrekend via een extra aftrekpost in de belastingaangifte. 

Energie Investerings Aftrek (EIA)

De EIA is beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie of andere energiebesparende maatregelen. Als de subsidie is toegekend mag 45 procent van de investering worden afgetrokken van de fiscale winst. Dat percentage komt boven op de gebruikelijke aftrek en levert zo een netto voordeel van 10-12 procent op de investering. De subsidie wordt verstrekt bij investeringen van tenminste € 2.500. Bekijk de regeling op de website van de RVO.

Energielijst

De lijst van energiebesparende maatregelen wordt ieder jaar geactualiseerd. Bekijk op de website van de RVO de complete energielijst.

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Voor investeringen in milieumaatregelen kun je gebruikmaken van de MIA en/of Vamil. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag, boven op jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door jezelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. De subsidies worden toegekend bij investeringen vanaf € 2.500. Bekijk de regeling op de website van de RVO.

Milieulijst

Er komen alleen maatregelen in aanmerking die op de actuele Milieulijst staan. Sommige maatregelen op de lijst komen in aanmerking voor MIA, sommigen voor Vamil en sommigen voor beiden. Bekijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de complete Milieulijst.   

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

KIA is geen specifieke regeling voor duurzame maatregelen. Je kunt deze natuurlijk wel gebruiken voor duurzame maatregelen, waardoor jouw investering zich sneller terugverdient. KIA mag gecombineerd worden met andere fiscale en subsidieregelingen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. KIA aanvragen is mogelijk voor investeringen tussen € 2.301 en € 318.449. Bekijk de regeling op de site van de Belastingdienst.

Investeringssubsidies en leningen

Landelijk en ook in Rotterdam zijn er verschillende subsidies en leningen waar je gebruik van kunt maken om jouw onderneming duurzaam en toekomstbestendig te maken. We hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

De gemeente Rotterdam biedt tot 50 procent subsidie op de aanleg van groene daken bij bedrijven. Dat draagt bij aan een groenere omgeving en betere wateropvang. En een groen dak isoleert bij warm weer, waardoor het gebouw minder snel opwarmt en de airconditioning zuiniger werkt. De subsidieregeling kun je via Mijn Loket aanvragen.  

Met deze subsidie streeft de provincie naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Klimaatneutraal werken, meer groen op bedrijventerreinen en het opslaan en hergebruiken van regenwater zijn voorbeelden van projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Dit fonds verstrekt leningen aan duurzame projecten van bedrijven, bewoners en organisaties in Rotterdam. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en verbeteren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.

Overheidssteun verduurzaming onderneming

Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer. 

Ondernemers met reletief laag energieverbruik

De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) ↗. Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

Overige subsidies

De website Duurzaam010 geeft een overzicht van subsidies en leningen die aangevraagd kunnen worden. Daarnaast zijn er ook meer specifieke regelingen, die vooral gericht zijn op innovatie. De RVO geeft een overzicht van alle beschikbare subsidies, inclusief Europese subsidieregelingen. 

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Subsidiebedragen en -voorwaarden kunnen wijzigen.