Geldzaken & Subsidies

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uw financiële zaken heeft u graag op orde.

Als u gaat ondernemen heeft u graag uw geldzaken goed geregeld. In sommige gevallen kunt u steun krijgen vanuit de overheid voor bepaalde projecten. Aan de andere kant krijgt u als ondernemer ook te maken met verplichtingen als belastingen en heffingen. We helpen u op weg met een overzicht.


Subsidies en regelingen

Sommige initiatieven van ondernemers kunnen rekenen op steun van de overheid. Bijvoorbeeld bij bijzondere innovatieve doorbraken, ontwikkeling van werkgelegenheid en verduurzaming van een onderneming.

Voor diverse initiatieven zijn subsidies en financiële regelingen beschikbaar. Lees meer over beschikbare regelingen voor ondernemers bij:


KredietUnie Rotterdam
Ondernemers in het midden-  en kleinbedrijf in deze regio kunnen ook een beroep doen op de Kredietunie Rotterdam. Zij kan MKB'ers geld lenen én ondersteunen met kennis en coaching. De Kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk. Het is kredietverlening voor en door ondernemers. De Kredietunie is een initiatief van de gemeente in samenwerking met MBK Rotterdam Rijnmond. Meer informatie:


Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen
Winkeliersverenigingen en collectieven van gebieden kunnen binnen de gemeente Rotterdam ook bepaalde subsidies aanvragen voor gebiedsgerichte investeringen en activiteiten. Meer informatie:

Daarnaast kunnen ondernemers van gebieden zich ook verenigen om de omgeving aan te pakken. De gemeente Rotterdam faciliteert. Meer informatie:

 

Subsidie Citylab010
De gemeente Rotterdam stimuleert goede ideeën voor de stad vanuit het programma Citylab010. Goede ideeën worden gekoppeld aan de juisten partijen met de kennis, een dosis ervaring en mogelijke financiële middelen. Meer informatie:


Ondersteuning zelfstandigen
Als ondernemer kunt u te maken krijgen met (financiële) problemen, noodgedwongen moeten stoppen of door gezondheidsklachten. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan u hierbij ondersteunen. Ook kunt u bij het RBZ terecht als u een onderneming wil starten vanuit een uitkering. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen is een onderdeel van de gemeente Rotterdam, maar zet zich naast de gemeente ook in voor de regio. RBZ werkt samen met het UWV. Meer informatie:

 

Compensatieregeling
Bedrijven die schade lijden (bijvoorbeeld winst- of inkomstenderving) als gevolg van rechtmatige besluiten of handelen van de gemeente, kunnen een beroep doen op de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN). Deze regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de geleden schade. De schade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of wegafsluitingen door de gemeente. Meer informatie:

 

Belastingen en heffingen

Als ondernemer in Rotterdam moet u in de meesten gevallen belasting en/of heffingen betalen aan de gemeente. Bijvoorbeeld reclamebelasting, precariobelasting en afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengsten onder andere om te investeren in de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Meer informatie:

 

Contact

Wil u meer weten over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met de Ondernemersbalie.

De Ondernemersbalie
Blaak 40
3011 TA Rotterdam
Telefoon 06-19 28 72 33

De Ondernemersbalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30-17:00 uur.