Reclame

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reclame in de openbare ruimte

Op straat en in het centrum is veel reclame te zien. Om te voorkomen dat er te veel reclameborden of affiches worden geplaatst zijn hiervoor regels opgesteld in de Welstandsnota.

Via de zelftoets kunt u zelf al zien welke vergunningen er nodig zijn voor welke gebieden. 

Reclamebelasting

Voor elke reclame, aankondiging of boodschap, dat vanaf de openbare weg te zien is, wordt reclamebelasting betaald. Het tarief is afhankelijk van de plaats van het voorwerp en het aantal vierkante meters.

Praktische reclamegids Rotterdam

Voor sommige gebieden is geen vergunning nodig. Speciaal voor ondernemers in deze gebieden is er de praktische reclamegids Rotterdam. Hierin staan de regels en voorbeelden voor vergunningsvrije reclame-uitingen. De reclamegids laat stap voor stap zien hoe reclame op winkels en bedrijfspanden in Rotterdam moet worden aangebracht.

Contact

De Ondernemersbalie
Blaak 40
3011 TA Rotterdam
Telefoon: 06 - 192 872 33

De Ondernemersbalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.