Bedrijfskavels

Rotterdam kent vele plekken waar jij je met jouw bedrijf kunt vestigen. Plekken in de stad met unieke kenmerken en voorzieningen. Wil jij een eigen bedrijfspand bouwen en ben je benieuwd waar in de stad dat kan? Meer informatie vind je op deze pagina.

Marktselectieprocedure

De gemeente Rotterdam beschikt nog maar over een beperkt aantal beschikbare kavels op bedrijventerreinen. Deze kavels worden via een marktselectieprocedure aangeboden, waarin alle potentiële gegadigden mogen meedingen. Doel is om voor elke kavel één marktpartij te selecteren die de grond in bouwrijpe staat afneemt van de gemeente en vervolgens voor eigen risico haar plan realiseert.

De kavels worden uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht, tegen een marktconforme prijs. De selectie vindt plaats op objectieve, toetsbare en redelijke gunningscriteria. Belangrijk daarbij is dat het juiste bedrijf zich op de juiste vestigt, een bedrijf met aantoonbare meerwaarde voor de stad en die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de kavel biedt.

Actueel aanbod bedrijfskavels

Op dit moment zijn geen bedrijfskavels beschikbaar. Houd de website goed in de gaten om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe aanbod.  

Bekendmaking enkelvoudige gunning gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

Op ‘officiële bekendmakingen’ informeert de gemeente Rotterdam de markt over voorgenomen overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. Hierdoor kan je kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kun je aangeven dat je je niet kunt verenigen met dit voornemen. Meer informatie of vragen? Mail: MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl.

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

De gemeente Rotterdam wil de maakindustrie in de Spaanse Polder en het Rotterdam Makers District stimuleren. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is niet te afhankelijk te zijn van internationale goederenstromen en in te zetten op kortere productieketens. De maakindustrie draagt daarnaast ook bij aan de transitie naar de nieuwe economie. Daarvoor zijn innovatief technische en creatieve ideeën nodig, waar de maakindustrie om bekend staat.

Met de subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie wil de gemeente Rotterdam bedrijven met verbouw- of verhuisplannen in Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District een steuntje in de rug geven. Voor meer informatie over de regeling kijk je op subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie