Bedrijfskavels

Rotterdam kent vele plekken waar jij je met jouw bedrijf kunt vestigen. Plekken in de stad met unieke kenmerken en voorzieningen. Wil jij een eigen bedrijfspand bouwen en ben je benieuwd waar in de stad dat kan? Meer informatie vind je op deze pagina.

Actueel aanbod bedrijfskavels

De aanmeldingstermijn voor de kavels Spaarnestraat Overschieseweg 25 is verstreken. De kavel Keenstraat wordt binnenkort beschikbaar gemaakt. In de zip bestanden hieronder vind je binnenkort de randvoorwaarden en de bijlagen. Een van die bijlagen is het aanmeldingsformulier. Benieuwd waar de kavels zijn? Dat zie je op de kaart.

Vragen over de bedrijfskavels?

Heb je een vraag over de bedrijfskavel? Stuur dan een email naar marktselectie_bedrijfskavels@rotterdam.nl

Download

Bekendmaking enkelvoudige gunning gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

Op ‘officiële bekendmakingen’ informeert de gemeente Rotterdam de markt over voorgenomen overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. Hierdoor kan je kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kun je aangeven dat je je niet kunt verenigen met dit voornemen. Meer informatie of vragen? Mail: MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl.

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

De gemeente Rotterdam wil de maakindustrie in de Spaanse Polder en het Rotterdam Makers District stimuleren. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is niet te afhankelijk te zijn van internationale goederenstromen en in te zetten op kortere productieketens. De maakindustrie draagt daarnaast ook bij aan de transitie naar de nieuwe economie. Daarvoor zijn innovatief technische en creatieve ideeën nodig, waar de maakindustrie om bekend staat.

Met de subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie wil de gemeente Rotterdam bedrijven met verbouw- of verhuisplannen in Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District een steuntje in de rug geven. Voor meer informatie over de regeling kijk je op subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie