Bedrijfsruimtes: overzicht aanbieders

Zoek je een geschikte locatie om (tijdelijk) jouw bedrijf te vestigen? Op deze pagina vind je een overzicht van bedrijfsruimtes in Rotterdam van de gemeente en van externe aanbieders.

Beeld ter illustratie bij artikel over bedrijfsruimtes.
Foto: Joep Boute

Bedrijfsruimtes: gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft vastgoed in haar bezit. Denk bijvoorbeeld aan scholen, zwembaden, culturele en welzijnsobjecten en sportaccommodaties. De gemeentelijke vastgoedportefeuille ligt verspreid over de hele stad. Met het in bezit zijnde vastgoed faciliteert de gemeente in eerste instantie de huisvesting van allerhande maatschappelijk gewenste voorzieningen. Naast het verzorgen van de huisvesting van deze veelal sociale, culturele en economische activiteiten, gebruikt de gemeente haar vastgoed ook waar mogelijk als goed sturingsmiddel voor de verdere stedelijke ontwikkeling.

Verhuur bedrijfspanden

Het maatschappelijk vastgoed – zowel publiek als semi-publiek – dat bij overheden in het bezit is, is een specialisatie geworden die meer en meer een bedrijfseconomische benadering heeft en een professionelere exploitatie. Vastestate beschikt over de kennis en expertise in het Corporate Real Estate Management (CREM) en biedt gemeentelijke verhuurpanden aan. Daarnaast worden gemeentelijke huurruimtes aangeboden via de website van Bedrijfsvastgoed.

Een overzicht van bedrijfspanden vind je ook op Ondernemen010.

Informatie

Gemeentelijk aanbod
Woningbouwcorporaties bedrijfsruimtes
Horeca
Leegstandbeheerders voor tijdelijke bedrijfsruimte
Bedrijfshuisvesting in verzamelgebouwen
Atelierruimte

SKAR:ateliers voor professionals in de creatieve sector http://www.skar-ateliers.nl/

Werkplaatsen voor innovatieve bedrijven
Testlocaties voor innovatieve bedrijven
Werkplaatsen/ productieruimtes
Pop-up stores / Shop in shop

Deel deze pagina