Winterterrassen - voorwaarden pagodetent

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pagodetenten zijn lichtgewicht constructies, met specifieke opbouw en dakvorm. Daarbij moet de toegepaste tentdoek aan diverse (brandveiligheids-)eisen voldoen. Deze pagodetenten zijn te huur bij diverse leveranciers. Met nadruk stellen we de ‘bouwmarkt” paviljoens en pop-up tenten niet-toepasbaar.

Materialen die in de tent gebruikt worden zoals decoratie, versiering en meubilair, mogen geen onacceptabele bijdrage leveren aan het ontstaan van brand of leiden tot een onacceptabele rookontwikkeling bij brand.

Gegevens wintertent

De volgende gegevens dienen op locatie beschikbaar te zijn:

 • Leverancier tent
 • Type
 • Bouwboek
 • Gebruiksgrenzen
 • Noodnummer/ bereikbaarheid leverancier
 • Verantwoordelijke horeca/locatie

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een A4-document per horecapand. Wanneer andere soorten en type overkappingen worden voorgesteld, zullen deze per stuk beoordeeld moeten worden.

Algemene voorwaarden aan pagodetenten als winterterras

Afmetingen

 • de maximale hoogte van de pagodetent is 5m
 • de minimale opbouwhoogte van de dakpunt zelf is 2m
 • het betreft vierkante pagodetenten, afmetingen 3x3, 4x4 of 5x5m

Locatie/ opstelling

 • de pagodetenten worden op enkele meters afstand geplaatst vanaf permanente belendingen
 • de tenten mogen geen belemmering opleveren voor vluchtende personen uit de tent zelf of vanuit de permanente gebouwen
 • de tenten mogen geen belemmering vormen in het kader van de bereikbaarheid van gebouwen (simpel gezegd: ze mogen de straat niet blokkeren voor de hulpdiensten)

Bouwboek van leverancier

 • de pagodetenten moeten voorzien zijn van een bouwboek. In dit boek wordt aangegeven hoe de tent is opgebouwd, de eigenschappen van de materialen, en voorwaarden voor gebruik
  • Dit bouwboek moet beschikbaar zijn op locatie, of direct opvraagbaar door middel van een internetlink
  • De pagodetent moet voldoen aan de richtlijnen die in NPR8020-41 staan
 • de gebruiker heeft een goede (telefonische) bereikbaarheid met verhuurder tijdens het gebruik van de tent en in geval van calamiteiten (noodnummer)
 • de gebruiker houdt zich aan de in deze notitie gestelde beheersvoorwaarden en -grenzen voor gebruik. Dit omvat onder andere de maximale windsnelheid en het plaatsen van de benodigde ballast.
 • de gebruiker dient zich daarnaast natuurlijk aan de overige in het bouwboek gestelde voorwaarden te houden

Ballast

 • per poot dient er een ballastblok aanwezig te zijn, welke aan het frame bevestigd wordt op een effectieve wijze
 • per poot moet een minimale ballast van 250 kg worden aangebracht
 • bij naast elkaar geplaatste poten moet dit dus een veelvoud worden hiervan
 • dit kan in de vorm van betonblokken, vlaggenmastbakken, etc.
 • de ballast moet stabiel staan
 • de blokken en sjorbanden mogen geen gevaar opleveren voor personen

Wind en sneeuw

 • omdat pagodetenten bij te hoge windsnelheden niet meer veilig zijn, worden er beheersmaatregelen genomen wanneer die grens bereikt wordt. We maken onderscheid in twee situaties:
  • situatie in gebruik
  • situatie buiten gebruik

Situatie in gebruik

 • er dient constant toezicht te zijn door de horeca-ondernemer, om maatregelen te kunnen nemen om het publiek veilig te stellen
 • er dient hiervoor een verantwoordelijke te worden aangewezen, indien dit niet de horecaondernemer zelf is

Maximale toegestane windsnelheid in gebruik

De pagodetenten mogen uitsluitend in gebruik worden gehouden indien de windsnelheid lager is dan 10m/s, en er geen weerswaarschuwing is afgegeven (code oranje/ code rood). Dit komt globaal overeen met 6BFT.

De gebruiker dient de weersvoorspellingen van het KNMI goed te volgen. Met diverse weerapps, zoals windfinder, of yr.no, is deze voor veel weerstations terug te vinden. Lokale omstandigheden kunnen hier echter ook van afwijken. Daarom moet er altijd toezicht aanwezig zijn.

NB: deze gebruiksgrens wijkt waarschijnlijk af van hetgeen in het bouwboek staat. Een van de oorzaken is de aangepaste opbouw. Niet alle wanden zijn immers aanwezig.

Voorkomen sneeuw op het dak

Sneeuwbelasting moet voorkomen worden. Bij gebruik moet het dak sneeuwvrij zijn. Een dunne laag sneeuw (max 5 cm) kan ontstaan bij sneeuwval.

Situatie buiten gebruik
In geval van storm de tenten voldoende zekeren aan vaste objecten, of het tentdoek tijdelijk verwijderen om schade aan de omgeving te voorkomen.