Roadmap Next Economy

Samen met 23 andere gemeenten werken we binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan een Europese topregio.

Roadmap Next Economy

Concurrentiepositie

We gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Daarvoor zetten we als gemeente kennis en bestuurlijke kracht in en werken we samen met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden.

Versterken bereikbaarheid en economisch klimaat

Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.

Waar gaan we voor

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden. Wij zijn al een sterke Europese regio, maar willen nog beter presteren. Betere economische  prestaties, betekenen meer welvaart voor de inwoners. Om dit te bereiken zetten we in op:

  • Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
  • Economische vernieuwing
  • Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
  • Attractiviteit van de regio

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Meer informatie over de Roadmap Next Economy (RNE)

Deel deze pagina