Rotterdam, de meest aantrekkelijke en concurrerende maritieme stad van Europa

Publiek-private samenwerkingen hebben een positieve invloed op het concurrentievermogen van maritieme bedrijven die in de Rotterdamse regio gevestigd zijn.

Het ‘Leading Maritime Cities of the World’-rapport

In de 2022-editie van het ‘Leading Maritime Cities of the World’-rapport van DNV en Menon Economics is Rotterdam uitgeroepen tot Europese koploper. Een welverdiende erkenning en voldoende reden voor een feestje in de havenstad en omliggende regio’s.

Maar wat zijn de achtergrond en relevantie van dit rapport voor de maritieme hoofdstad? Coauteur Benjamin Dineshkar, Head of Maritime Advisory, Middle East (DNV) en Jeroen van der Veer, Area Business Development Manager, Netherlands (DNV) vertellen meer en leggen uit wat Rotterdam kan doen om zijn positie te behouden.

Wereldranglijst

Vanaf 2015 klimt Rotterdam gestaag op deze toonaangevende wereldranglijst. Sinds de eerste editie exact tien jaar geleden is het rapport vijf keer gepubliceerd. Dit leverde waardevolle inzichten op over welke maritieme wereldsteden de beste infrastructuur, technologie, financiering en talent bezitten. Dit zijn stuk voor stuk onderscheidende eigenschappen die bijdragen aan het verbinden en versterken van de concurrentiekracht van het maritieme bedrijfsleven.

Benjamin Dineshkar: “Het idee voor een onafhankelijke wereldranglijst van toonaangevende maritieme steden ontstond naar aanleiding van diverse verzoeken door maritieme regio’s om in kaart te brengen hoe zij zich verhielden ten opzichte van de concurrentie.”

5 pijlers

Voor de studie keken de onderzoekers naar de volgende vijf pijlers: scheepvaart, maritieme financiering en wetgeving, maritieme technologie, aantrekkelijkheid en concurrentievermogen. De beoordeling vond plaats op basis van objectieve en subjectieve indicatoren. Dineshkar: “Hoewel Rotterdam voor geen enkele van deze pijlers als winnaar uit de bus kwam, scoorde de stad hoog op de meeste daarvan. Vooral op het gebied van havens en logistiek, aantrekkelijkheid en concurrentiekracht. Met een welverdiende tweede plaats op de wereldranglijst en een eerste positie in Europa.”

Zoals gezegd ligt de focus van de studie op concurrentievermogen en onderliggende redenen waarom bedrijven voor een bepaalde maritieme regio kiezen. Dit biedt beleidsmakers waardevolle inzichten voor het verbeteren van de maritieme economie. De laatste twintig jaar is de kracht van de Aziatische centra sterk toegenomen. Dineshkar: “Dit heeft te maken met de grote maritieme betrokkenheid en het industriebeleid van Aziatische overheden.”

Concurrentievoordeel door samenwerking

In Europa is de groei van Londen en Rotterdam vrij constant, waarbij Rotterdam iets beter presteert. Volgens Dineshkar komt dit door de hoge mate van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Volgens hem is dit een van de belangrijkste onderscheidende factoren voor concurrentievermogen. “Groeiende steden”, zegt Dineshkar, “beschikken over goed georganiseerde clusterorganisaties en branchevertegenwoordiging met gedeelde opvattingen. Ze trekken in gezamenlijkheid op bij het aanpakken van uitdagingen en het verbeteren van het concurrentievermogen.”

Jeroen van der Veer: “De samenwerking tussen bedrijven wordt steeds belangrijker als we toekomstige uitdagingen succesvol aan willen pakken. Dit geldt zowel voor publiek-private samenwerking als onderlinge samenwerking binnen het bedrijfsleven.” Dineshkar vult aan: “In Europa, en zeker in Rotterdam, is een gezamenlijke aanpak duidelijk zichtbaar.”

Dit suggereert dat samenwerkingen zoals de Rotterdam Maritime Board (waarin alle gelederen van de maritieme sector vertegenwoordigd zijn en bedrijven en regionale overheden zich gezamenlijk buigen over de grote transitieopgaven) een positieve invloed hebben op het concurrentievermogen van maritieme bedrijven die in de Rotterdamse regio gevestigd zijn.

“Een holistische blik”, zegt Van der Veer, “is buitengewoon belangrijk voor het versnellen van de groei. Waarschijnlijk niet verrassend, maar dit is goed georganiseerd in Rotterdam. Bijvoorbeeld via de Rotterdam Maritime Services Community (waarvan DNV Nederland lid is). Naar mijn mening spelen dit soort organisaties een essentiële rol bij het faciliteren van samenwerking.”

Gunstige maritieme omstandigheden

De Rotterdamse resultaten zijn al jaren robuust, met een verbeteringen in de havensector, tonnage onder de Nederlandse vlag en haar bank- en scheepvaartportfolio. Dit levert gunstige omstandigheden op voor maritieme zaken in de Rotterdamse regio, inclusief de daaruit voortvloeiende erkenning als de maritieme hoofdstad van Europa.

Voor de maritieme sector zijn decarbonisatie en verduurzaming in het algemeen de belangrijkste trends voor de nabije toekomst. Dit betekent dat de steden die het voortouw nemen in deze transitie tegelijkertijd investeren in het concurrentievermogen van hun maritieme economie. Volgens Dineshkar is dit iets voor beleidsmakers om in het achterhoofd te houden.

Om de positie van Rotterdam als meest concurrerende en aantrekkelijke maritieme hoofdstad van Europa te behouden is het belangrijk dat de overheid blijft investeren in de Rotterdams haveneconomie wat betreft het vestigingsklimaat, human capital en goede publiek-private samenwerkingen.

Het ‘Leading Maritime Cities of the World-2022 rapport is te downloaden van de DNV website

Ontdek Rotterdam – de meest competitieve regio voor maritieme business