Hoe meld ik mijn initiatief aan voor SES?

De Smart Energy Systems subsidieregeling is momenteel gesloten. In het najaar van 2024 opent de 8e subsidieronde.

Om jouw initiatief te kunnen beoordelen hebben wij de volgende informatie nodig:

 1. Bestuursopgave of KvK uittreksel
 2. Statuten (niet bij personen/eenmanszaak)
 3. Plan van aanpak
 4. Begroting
 5. Een verklaring van geen financiële moeilijkheden

Let op: je hebt E-herkenning nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Voorwaarden

 • Een van de voorwaarden is dat inzicht verschaft wordt in de geleerde lessen en aanbevelingen om tot investeringen en versnelling te komen i.r.t. hun initiatief. Het helder identificeren, vastleggen en delen van zulke lessen moet ook bijdragen aan het opschalen en repliceren van de private initiatieven.
 • Een andere voorwaarde is de eigen investering:
 1. De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.
 2. De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de in aanmerking komende kosten.
 • Het uitvoeren van pilots is mogelijk, indien het bijdraagt aan het verhogen van commercial en market readiness. Gebuikte technologieën zullen een hoge ´technology readiness´ hebben (TRL6 tot 9, van demonstratie tot marktintroductie). Activiteiten van private initiatieven kunnen gericht zijn op het demonstreren van de oplossing, een systeemintegratie of het verhogen van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. Onderzoek en ontwikkeling vallen niet binnen dit programma.
 • Er wordt getoetst op value for money. 1 onvoldoende op dit gebied kan een afkeuring betekenen.
 • De aanvraag moet compleet zijn. Incomplete aanvragen worden niet beoordeeld.

Innovatie vindt plaats op de grensvlakken tussen sectoren en thema’s. De gemeente streeft ernaar de ambities die zij heeft op de gebieden energietransitie, circulair, klimaatbestendig en gezonde leefomgeving (zoals vastgesteld in het duurzaamheidskompas) zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar in de uitvoering kunnen versterken. Daarnaast hoopt de gemeente met behulp van het smart energy systems programma een extra positieve bijdrage te kunnen leveren aan thema’s die voor Rotterdam van belang zijn. Daarom hoopt het programma op extra aanvragen op het gebied van netcongestie, energiebesparing en waterstof.

Deel deze pagina