Kom ik in aanmerking voor de SES-subsidieregeling?

Doelstelling van het programma Smart Energy Systems is private initiatieven te ondersteunen. Ondernemers moeten daarom ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Projectaanvragen moeten aan kunnen tonen dat zij een duidelijke positieve impact creëren op de Rotterdamse economie (regio Rijnmond). Ook is E-herkenning nodig.

Subsidieronde 7 van Smart Energy Systems is geopend van 20 maart tot en met 15 mei 2024.

Voorwaarden

  • Een van de voorwaarden is dat inzicht verschaft wordt in de geleerde lessen en aanbevelingen om tot investeringen en versnelling te komen in relatie tot het initiatief. Het helder identificeren, vastleggen en delen van zulke lessen moet ook bijdragen aan het opschalen en repliceren van de private initiatieven.
  • Een andere voorwaarde is de eigen investering:
  1. De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.
  2. De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de in aanmerking komende kosten.
  • Het uitvoeren van pilots is mogelijk, indien het bijdraagt aan het verhogen van commercial en market readiness. Gebuikte technologieën zullen een hoge ´technology readiness´ hebben (TRL6 tot 9, van demonstratie tot marktintroductie). Activiteiten van private initiatieven kunnen gericht zijn op het demonstreren van de oplossing, een systeemintegratie of het verhogen van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. Onderzoek en ontwikkeling vallen niet binnen dit programma.
  • Er wordt getoetst op value for money. 1 onvoldoende op dit gebied kan een afkeuring betekenen.

Innovatie vindt plaats op de grensvlakken tussen sectoren en thema’s. De gemeente streeft ernaar de ambities die zij heeft op de gebieden energietransitie, circulair, klimaatbestendig en gezonde leefomgeving (zoals vastgesteld in het duurzaamheidskompas) zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar in de uitvoering kunnen versterken. Daarnaast hoopt de gemeente met behulp van het smart energy systems programma een extra positieve bijdrage te kunnen leveren aan thema’s die voor Rotterdam van belang zijn. Daarom hoopt het programma op extra aanvragen op het gebied van netcongestie, energiebesparing en waterstof.

Deel deze pagina