Uitgebreide informatie Smart Energy Systems

Subsidieregeling beschikbaar om Smart Energy Systems innovaties te versnellen

Om de plannen uit het Rotterdamse Klimaatakkoord en de Roadmap Next Economy te realiseren, wil de gemeente Rotterdam de uitrol en opschaling van Smart Energy Systems (SES) innovaties tot commerciële toepassingen versnellen.

Subsidieronde 7 van Smart Energy Systems is geopend van 20 maart tot en met 15 mei 2024.

Uitgebreide informatie SES

Het belang van een nieuw, robuust, duurzaam en flexibel energiesysteem voor Rotterdam is enorm. Het vraagt om intelligente netwerken voor decentrale opwekking, transport en gebruik, digitale diensten en businessmodellen. Denk hierbij aan initiatieven die vraag en aanbod slimmer afstemmen, initiatieven voor de tijdelijke opslag van energie of initiatieven die voor netbalans zorgen en congestie voorkomen.

Flexibeler, efficiënter en goedkoper

De nieuwe generatie ‘smart energy systems’ verbindt vraag en aanbod van energie op een manier die flexibeler, efficiënter en goedkoper is. Door nieuwe, innovatieve verdienmodellen zijn er talloze nieuwe toepassingen mogelijk.

Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om te investeren in de aanleg van zonnepanelen op daken van kantoren of op gebouwen van woningcorporaties. Ook kunnen nieuwe handelsplatformen ontstaan waar bedrijven en bewoners hun ongebruikte energie te koop aanbieden aan afnemers in de omgeving.

Bewonersinitiatieven om een duurzame energiecoöperatie op te zetten passen eveneens in het concept van smart energy systems, net als energie innovaties die het energieverbruik in haven en industrie verduurzamen, zoals de toepassing van groene waterstof.

Subsidie

Het nemen van investeringsbeslissingen voor dit type innovaties is lastig als van tevoren onvoldoende zekerheid bestaat dat een innovatie kan worden opgeschaald tot een commercieel aantrekkelijke propositie.

De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkeling van innovaties in het energiesysteem. Ook een combinatie van experimentele ontwikkeling en haalbaarheid behoort tot de mogelijkheden. De subsidie kan Rotterdamse bedrijven bovendien ondersteunen in de doorontwikkeling van hun innovatie en business case richting bijvoorbeeld een volgende investeringsronde gericht op opschaling of uitrol van de innovatie.

Over het programma

De scope van het programma is breed. Innovaties kunnen gericht zijn op industrie, de commerciële sector, huishoudens of gerelateerde sectoren zoals transport. Er is geen voorkeur voor specifieke technische oplossingsrichtingen. Het kan gaan om een demonstratie van een oplossing, systeemintegratie of het vergroten van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. De openstelling is voor alle innovaties op het gebied van energiesystemen en de energietransitie. Het programma hoopt op extra aanvragen op het gebied van energiebesparing, netcongestie, en waterstof. Het programma biedt nadrukkelijk ruimte aan sociale innovatie en initiatieven voor participatie. Klik hier voor een beeld van het huidige portfolio aan innovaties.

Participatie

Het programma biedt nadrukkelijk ruimte aan sociale innovatie en initiatieven voor participatie. Er is speciale aandacht voor de relatie met Rotterdam, de omvang en de schaalbaarheid of herhaalbaarheid van de innovatie.

De gemeente Rotterdam wijst de subsidie toe op basis van de toetsing van de maatschappelijke impact, haalbaarheid en financiële parameters. Het programma biedt desgewenst technische, financiële en organisatorische ondersteuning.

Evenementen

Het team van Smart Energy Systems is regelmatig aanwezig op relevante evenementen en beurzen, om ons netwerk uit te breiden en potentiële kandidaten te bereiken. Een overzicht:

Downloads

Deel deze pagina