Heb jij een duurzame en innovatieve (maritieme) oplossing rondom de energietransitie?

Je kan nu tot 18 april een voucher van maximaal € 100.000 aanvragen, te gebruiken voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in een fieldlab of de praktijk. Er is € 790.000 beschikbaar.

zonnepanelen op een bedrijfspand
© InnovationQuarter

Samenwerken met een fieldlab

In deze regeling is het de bedoeling dat je samenwerkt met een fieldlab, zoals bijvoorbeeld Fieldlab Industrial Electrification, De Duurzaamheidsfabriek of het H2Energylab op de RDM aan deze innovatie. In Zuid-Holland zijn fieldlabs en andere innovatieplekken aanwezig waar getest wordt met duurzame innovaties. Door activiteiten en projecten op elkaar af te stemmen en kennis te delen versterken we de toepassingsmogelijkheden van innovaties.

Inspiratie

Ter inspiratie, eerdere (maritieme) projecten die gebruik gemaakt hebben van deze voucherregeling:

1. Watertaxi op waterstof

Enviu, Zepp.solutions en Flying Fish ontvingen subsidie om de waterstofaangedreven watertaxi door te ontwikkelen en in real-life te testen.

2. Solid Hydrogen Module

Rivermaas heeft subsidie gekregen om de toepassing van NaBH4 als waterstof drager aan boord van schepen te testen.

3. Rent a battery

Stored Energy heeft de subsidie ontvangen om een volwaardig alternatief voor dieselaggregaten te onderzoeken. De basis hiervoor is technologie die reeds wordt toegepast in elektrische voertuigen die gebruik maken van batterij- en waterstoftechnologie: FCEV’s (Fuel Cell Electric Vehicles).

Hoe kom ik aan een voucher?

MKB’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en hun projectplan indienen. Bedrijven die graag gebruik willen maken van deze regeling maar nog op zoek zijn naar een partner, kunnen dit vooraf kenbaar maken bij InnovationQuarter. Zij zullen je helpen de juiste partner te vinden.

Aanvraag indienen voor 18 april 2022

Na 18 april 2022 worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en wordt een selectie uitgenodigd voor een pitch. Eind mei 2022 wordt bekendgemaakt welke projecten in juni van start kunnen met subsidie.

Innovatiethema’s

Het programma richt zich op vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s maken kans op subsidie.

1. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energie-opslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom geld voor projecten die bijvoorbeeld gaan over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

2. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren, willen we fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertise-ontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse van waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof. Door de hoge gasprijzen en oorlog in Oekraïne is dit thema nog belangrijker geworden om snel innovatie op te realiseren. Het innovatieprogramma reserveert € 250.000 van het totale budget voor Power2X-projecten bij het Fieldlab Industrial Electrification.

3. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, zullen we inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO2. Een regionaal fieldlab met expertise op het gebied van biotechnologie is Planet B.io. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners.

4. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit en lokale energiesystemen. Een Zuid-Hollands fieldlab met veel expertise op dit gebied is The Green Village. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners.

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit.

Contactpersoon is Jasper van Loenhout: 06-82 65 63 81 of jasper.vanloenhout@innovationquarter.nl

Zie ook: Derde ronde innovatieprogramma Energie & Klimaat van start – InnovationQuarter