Subsidie waterstof en groene chemie

‘Groene’ waterstof is van grote betekenis voor het halen van de klimaatdoelen. Maar het produceren hiervan is nog erg duur. Een nieuwe subsidie voor waterstof en groene chemie moet hier verandering in brengen. Ondernemers kunnen deze vanaf 22 juni aanvragen.

Het klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Dit is een grote uitdaging. De productie van groene waterstof is daarbij van grote betekenis. Maar dit is nog erg duur. Ondernemers kunnen daarom vanaf 22 juni 2022 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie (scheikunde met duurzaamheid als uitgangspunt).

Innovatieprojecten

Ondernemers kunnen tot 10 januari 2023 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten van producten en diensten die bijdragen aan:

  • de productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • toepassingen van waterstof als brandstof, grondstof in de industrie en in elektrochemische reacties.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de voorwaarden en aanmeldprocedure voor de subsidie waterstof en groene chemie.