Subsidies

Bedrijven en organisaties kunnen online subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Subsidie aanvragen kan voor activiteiten binnen de gemeente Rotterdam. De activiteiten moeten bijdragen aan een van de beleidsdoelen. Bekijk welke subsidiemogelijkheden er zijn voor jou.

Een lijst van Regelen-onderwerpen

Duurzame subsidies voor bedrijven

Wil jij extra investeren in duurzaamheid? In sommige gevallen kun je hiervoor gebruik maken van subsidies. Meestal gelden die subsidies voor initiatieven die bovenop verplichte verduurzaming komen. Controleer vooraf altijd…

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

Ben jij een ondernemer uit de maakindustrie en wil je in je bedrijfspandpand investeren? Of wil jij een bedrijfsruimte huren op één van de Rotterdamse bedrijventerreinen? Dan kan deze subsidieregeling…

Kansen voor West: Financieringsmogelijkheden voor ondernemers

Kansen voor West is een programma dat zich richt op het versterken van de positie van West-Nederland. Het helpt bedrijven groeien en stimuleert sociale ontwikkeling. Dit programma krijgt geld van…

Smart Energy Systems

Subsidieregeling voor duurzame innovaties Rotterdam legt de lat hoog als het om duurzaamheid gaat. We willen innovatief zijn en vooroplopen. Met het programma Smart Energy Systems ondersteunt de gemeente organisaties…

Europese digitaliseringsprojecten

Digitalisering en Smart Cities staan ook nog hoog op de internationale agenda’s. Er is vanuit een aantal Europese projecten geld beschikbaar voor lokale, en dus ook Rotterdamse initiatieven. Europees geld…

Subsidies en regelingen Logistiek

De Rotterdamse regio is een van de drukste met veel logistiek. Dagelijks werken veel mensen in de transport. Er worden steeds vaker eisen gesteld. Soms kun je hiervoor een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld kosten die je moet maken.

Energietransitielening voor ondernemers

Het Energietransitiefonds Rotterdam (waarvan de energietransitielening een onderdeel is) is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woning- of gebouwverbeterende maatregelen. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen…

Energietransitiefonds voor grote duurzame investeringen

Het Energietransitiefonds van de Gemeente Rotterdam financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. De stad wil met het fonds de uitstoot…

Subsidie waterstof en groene chemie

‘Groene’ waterstof is van grote betekenis voor het halen van de klimaatdoelen. Maar het produceren hiervan is nog erg duur. Een nieuwe subsidie voor waterstof en groene chemie moet hier…

Mijn Digitale Zaak

Vanaf 29 juni 2022 kunnen mkb-ondernemers in de detailhandel (non food) met 2 tot en met 50 werknemers aan de slag met verdere digitalisering van de bedrijfsvoering via ‘Mijn Digitale…

Personeel

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen.