Uitgebreide informatie Subsidieregeling Bedrijfsruimte Maakindustrie

Deze subsidieregeling is voor bedrijven uit de maakindustrie die uitbreiden of zich vestigen in de Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District. Je kunt subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van bouwwerkzaamheden aan een bedrijfsruimte óf voor de huurlasten van een bedrijfsruimte gedurende het eerste jaar van een minstens vijfjarige periode.

Rotterdam Makers Districht
© Rauw CC

Wat is het subsidiebedrag?

Je kunt subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van bouwwerkzaamheden aan een bedrijfsruimte óf voor de huurlasten van een bedrijfsruimte gedurende het eerste jaar van een minstens vijfjarige periode.

  • Een subsidie voor bouwwerkzaamheden bedraagt 30% van de kosten met een maximum van € 200.000,-
  • Een subsidie voor huurkosten bedraagt 30% van de kosten van de eerste twaalf maanden met een maximum van € 75.000,-

Looptijd subsidieregeling

Het totaal beschikbare subsidiebedrag bedraagt € 3,4 miljoen. Een aanvraag kan ingediend worden tot en met 30 september 2024.

Kom ik in aanmerking voor de subsidie?

De regeling is bedoeld voor bedrijven uit de maakindustrie met minimaal vijf en maximaal 249 werknemers en een omzet van maximaal € 50 miljoen. Ook toetsen we of aanvragers aantoonbare stappen zetten richting circulair en klimaatneutraal ondernemen.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Je vraagt de subsidie online aan in drie stappen:

  • Plan het adviesgesprek met de beleidsadviseur om jouw aanvraag te bespreken
  • Verzamel alle stukken die nodig zijn voor de aanvraag
  • Vraag de subsidie aan op de productpagina. Je logt in met je eHerkenning.

Naar de productpagina

Voor meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden, het maken van een afspraak met de beleidsadviseur of het aanvragen van de subsidie ga je naar Subsidie bedrijfsruimte maakindustrie aanvragen | Rotterdam.nl

Voor vragen over deze regeling kun je terecht bij: