Subsidieregeling Verduurzaming mkb (SVM)

Kleine en middelgrote bedrijven (mkb) die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren, kunnen vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023 gebruikmaken van de Subsidieregeling Verduurzaming mkb (SVM).

Financiële ondersteuning voor verduurzaming

De regeling is bedoeld voor bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen en een jaaromzet hebben van maximaal € 50 miljoen en tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben. De SVM vergoedt een deel van de kosten van de duurzame maatregelen, met een maximum van 20% van de totale kosten.

Welke kosten worden vergoed?

  • een energieadvies voor de verduurzaming van uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering;  
  • ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies. 

Het energieadvies gaat over mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in uw bedrijfspand en bedrijfsvoering. Ook de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan in het advies.  

Je krijgt subsidie voor de kosten die je maakt vanaf 1 april 2023 en hebt aangevraagd vóór 30 september 2023, 17:00 uur. 

Voorbeelden 

Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen van het bedrijfspand zijn: 

  • LED-verlichting 
  • isolatie of HR++-glas 
  • zonnepanelen 
  • aankoop van energiezuinige apparaten 

Voorbeelden van maatregelen in de bedrijfsvoering: 

  • aankoop van elektrische bestelwagens 
  • energiezuinige keukenapparatuur 
  • ICT-apparatuur 

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is € 2.500.

Hoe vraag je de SVM aan?

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de SVM kunnen een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is belangrijk om de aanvraag tijdig in te dienen, want de subsidiepot is niet oneindig.

Over de SVM

De SVM is een initiatief van de overheid om bedrijven te stimuleren om duurzamer te worden. Door financiële ondersteuning te bieden, hoopt de overheid dat meer bedrijven stappen zetten op het gebied van verduurzaming.

Deel deze pagina