Subsidies

Bedrijven en organisaties kunnen online subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Subsidie aanvragen kan voor activiteiten binnen de gemeente Rotterdam. De activiteiten moeten bijdragen aan een van de beleidsdoelen. Bekijk welke subsidiemogelijkheden er zijn voor jou.

Een lijst van Regelen-onderwerpen

Duurzame subsidies voor bedrijven

Wil jij extra investeren in duurzaamheid? In sommige gevallen kun je hiervoor gebruik maken van subsidies. Meestal gelden die subsidies voor initiatieven die bovenop verplichte verduurzaming komen. Controleer vooraf altijd…

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

Subsidie voor bedrijven uit de maakindustrie die uitbreiden of zich vestigen in Spaanse Polder of Rotterdam Makers District Verbouw of verhuisplannen? Ben jij een ondernemer uit de maakindustrie en wil…

Smart Energy Systems

Subsidieregeling voor duurzame innovaties Rotterdam legt de lat hoog als het om duurzaamheid gaat. We willen innovatief zijn en vooroplopen. Een schoon, betrouwbaar en robuust energiesysteem maakt daar deel van…

Europese digitaliseringsprojecten

Digitalisering en Smart Cities staan ook nog hoog op de internationale agenda’s. Er is vanuit een aantal Europese projecten geld beschikbaar voor lokale, en dus ook Rotterdamse initiatieven. Europees geld…

Subsidie LabZES – (Zero Emissie Stadslogistiek)

Minder vrachtverkeer en meer rijden met elektrische voertuigen dragen bij aan een schone en bereikbare stad. De gemeente ondersteunt ondernemers om dat te bereiken. Criteria Projecten in de stad voor…

Energietransitielening voor ondernemers

Het Energietransitiefonds Rotterdam (waarvan de energietransitielening een onderdeel is) is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woning- of gebouwverbeterende maatregelen. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen…

Energietransitiefonds voor grote duurzame investeringen

Het Energietransitiefonds van de Gemeente Rotterdam financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. De stad wil met het fonds de uitstoot…

Subsidie waterstof en groene chemie

‘Groene’ waterstof is van grote betekenis voor het halen van de klimaatdoelen. Maar het produceren hiervan is nog erg duur. Een nieuwe subsidie voor waterstof en groene chemie moet hier…

Mijn Digitale Zaak

Vanaf 29 juni 2022 kunnen mkb-ondernemers in de detailhandel (non food) met 2 tot en met 50 werknemers aan de slag met verdere digitalisering van de bedrijfsvoering via ‘Mijn Digitale…