Transformatie van kantoren

Gemeente Rotterdam wil de leegstand in de kantorenmarkt beperken. Daarom is ze actief in het terugdringen van het overaanbod en de upgrading van kantoren. Transformatie van kantoren is in dit soort gevallen een goede manier om leegstand te voorkomen.

Transformatie van kantoren in Rotterdam.

Gebiedsaanpak transformatie van kantoren

Voor vier kantoorlocaties wordt met een gebiedsvisie het toekomstperspectief voor het gebied geformuleerd. Die visie is de onderlegger voor de vertaling naar een pand. Hierdoor weten eigenaren in een gebied waar ze aan toe zijn als ze nadenken over transformatie-opties.

Convenant Aanpak Kantoren 2016 – 2020

Projectontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren en de gemeente Rotterdam hebben nieuwe afspraken gemaakt om de leegstaande kantoorruimte met minimaal 450.000 m² te verminderen. Doel van het beleid is om richting te geven aan de ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt, door:

  • Het versterken van de nieuwe economie. Dit kan door concentratie van kantoren op zes locaties. Deze locaties hebben de beste bereikbaarheid en verblijfskwaliteit;
  • Een goede balans tussen vraag en aanbod door introductie van een Rotterdamse ladder;
  • Verduurzaming van de kantorenvoorraad en -omgeving (minimaal energielabel C).

Vastgoedeigenaar of vastgoed kopen?

Ben je eigenaar van een kantoorgebouw of bedrijfsruimte en ben je van plan die te verbouwen tot woonruimte of iets anders zoals een hotel? Neem contact op met Esther Roth van de Kantorenloods.

Wil jij, als vastgoedprofessional of als kopersgroep, een leegstaand pand (gemeentelijk vastgoed) kopen om te transformeren naar woning(en)? Kijk dan Pak je ruimte. Hier is het gemeentelijk zelfbouw- en vastgoedaanbod terug te vinden.

Deel deze pagina