Transformatie van winkels

De aantrekkingskracht van Rotterdam om er te gaan wonen van buitenaf neemt toe. De woningmarkt wordt steeds krapper en huizenprijzen stijgen door de vergrote vraag meer dan evenredig. Niet alleen de populariteit van Rotterdam speelt een rol, ook de lage rente en het feit dat de huizenprijzen hier lager zijn dan Amsterdam, Utrecht en Den Haag dragen bij aan de krapte. 

transformatie van winkelpand naar woningen

Winkelpanden bevinden zich vaak in een levendig, grootstedelijk gebied met veel voorzieningen in de nabije omgeving. Het zijn meestal ook bijzondere gebouwen, met hoge plafonds, brede gevels en (vaak) een tuin. Leegstaande winkelpanden zijn voor marktpartijen en particulieren erg interessant om te transformeren tot woningen. Door deze transformatie zal de levendigheid van de stad in dat gebied ook weer toenemen.

Detailhandelsnota

In gebieden waar geen toekomstperspectief meer is voor winkels, biedt transformatie nieuwe perspectieven. De detailhandelsnota is het beleidskader waarin Rotterdam de winkelgebieden beschrijft. Voor de overige gebieden ziet Rotterdam kansen voor transformatie van leegstaande winkelpanden naar woningen.

Gemeente Rotterdam faciliteert

De gemeente stimuleert transformatie en ondersteunt initiatieven door:

  • het inzichtelijk maken van het winkeltransformatieproces met de transformatietoolbox voor winkels;
  • te ondersteunen in het vergunningentraject;
  • dienst te doen als een aanspreekpunt voor jouw aanvraag;
  • netwerk- en kennisontwikkeling.

Als je een concreet plan hebt, kun je een afspraak maken met de winkelloods voor een vooroverleg. Aan dit overleg zijn geen kosten verbonden. Tijdens dit vooroverleg geeft de winkelloods in een vroeg stadium integraal advies op je aanvraag voordat je het indient bij het omgevingsloket. Dat betekent dat de bouwinspecteur en andere experts een advies geven op jouw plan. Zij kunnen:

  • duidelijkheid geven over jouw plan en de haalbaarheid bekijken;
  • inzichtelijk maken waar je plan nog niet volledig of kwalitatief niet goed genoeg is;
  • aangeven waar de belangrijkste uitdagingen en mogelijke knelpunten in het proces kunnen zitten.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Deel deze pagina