Versnellingshuis Energietransitie HIC

Het Versnellingshuis Energietransitie Haven Industrieel Complex (HIC) helpt barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen als het gaat om verduurzamingsprojecten.

Waarom is dit Versnellingshuis in het leven geroepen?

De energietransitie vraagt om snelle realisatie van innovatieve projecten, waarmee klimaatdoelen dichterbij komen. Het probleem is echter vaak dat zulke pioniersprojecten juist langzamer tot uitvoering komen, omdat veel aspecten nog nieuw zijn. Niet alleen voor betrokken bedrijven, maar ook de regelgeving, subsidies, vergunningentrajecten en de infrastructuur zijn lang niet altijd ingericht op een nieuw energiesysteem.

Om dit proces te stroomlijnen is het Versnellingshuis opgezet. Het Versnellingshuis HIC helpt barrières op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen weg te nemen, voor die projecten waarvoor de reeds bestaande plekken voor ondersteuning bij verduurzamingsprojecten niet volstaan. Daarnaast zorgt het Versnellingshuis voor coördinatie om doublures en versnippering van innovatieoplossingen te minimaliseren.

Werkwijze versnellingshuis HIC graphic proces
© Versnellingshuis HIC

Unieke samenwerking

Het Versnellingshuis HIC is een uniek samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven in het HIC (vertegenwoordigd via Deltalinqs), de gemeente RotterdamInnovationQuarterDCMR Milieudienst Rijnmondprovincie Zuid-HollandRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Meer weten over het Versnellingshuis? Stuur een mail naar:  info@versnellingshuis.nl