Versnellingshuis HIC baant weg voor duurzame projecten

Drempels weg voor verduurzaming! Het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex dat in de zomer van 2021 van start is gegaan, helpt barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen.

Versnellingshuis HIC haven industrie olietanks
© Bob Degener

Energietransitie

De energietransitie vraagt om snelle realisatie van innovatieve projecten waarmee klimaatdoelen dichterbij komen. Probleem is echter dat zulke pioniersprojecten vaak juist langzamer tot uitvoering komen, omdat veel aspecten nog nieuw zijn. Niet alleen voor betrokken bedrijven, maar ook de regelgeving, subsidies, vergunningentrajecten en de infrastructuur is lang niet altijd ingericht op een nieuw energiesysteem. Om het pad te effenen is het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC) in het leven geroepen. Het Versnellingshuis HIC helpt barrières op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen weg te nemen. Daarnaast zorgt het Versnellingshuis HIC voor coördinatie om overlapping en versnippering van innovatie-oplossingen te minimaliseren.

Case: H-vision

Het Versnellingshuis HIC heeft al verschillende succesvolle cases behandeld. Zo hielp het bijvoorbeeld om vragen rondom het waterstofproject H-vision op te lossen. RVO heeft geholpen met het in kaart brengen van alle subsidiemogelijkheden en milieudienst DCMR keek mee naar de MER (Milieu Effect Rapportage) en het vergunningentraject. Deze aanpak helpt om de vaart erin te houden bij de projecten en daarmee het proces te versnellen.

Unieke samenwerking

Het Versnellingshuis HIC is een uniek samenwerkingsverband van:

  • Het Havenbedrijf Rotterdam,
  • De bedrijven in het haven- en industriecomplex (vertegenwoordigd via Deltalinqs)
  • InnovationQuarter
  • Milieudienst DCMR
  • Gemeente Rotterdam
  • Provincie Zuid-Holland
  • RVO
  • de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat

Het samenwerkingsverband ontstond aan de Tafel Haven en Industrie van het Rotterdams Klimaatakkoord, uit het besef dat de verduurzaming van de industrie sneller moet en een grotere focus op de energie- en grondstoffentransitie noodzakelijk is. Een gecoördineerde aanpak is hierbij essentieel.

Werkwijze Versnellingshuis HIC

Er bestaan al verschillende plekken waar bedrijven terecht kunnen voor ondersteuning bij hun verduurzamingsprojecten. Bijvoorbeeld RVO, InnovationQuarter of DCMR. Wanneer daar blijkt dat deze projecten tegen barrières aanlopen, kunnen deze projecten als een vervolgstap ingebracht worden in het Versnellingshuis HIC. Dan wordt op basis van criteria (bijvoorbeeld impact, omvang, haalbaarheid en aard van de problematiek) gekeken of het project past binnen de kaders van het Versnellingshuis. Wanneer dit het geval is, wordt het project aan de hand van een pitch door het bedrijf, besproken in een coördinatie-overleg. Daarna wordt een versnellingsplan gemaakt. Het Versnellingshuis werkt dus aanvullend aan de bestaande dienstverlening van uitvoeringsorganisaties als RVO, InnovationQuarter en DCMR.

Meer informatie

Meer informatie over het Versnellingshuis? Stuur dan een e-mail naar: info@versnellingshuis.nl of kijk op Versnellingshuis HIC (deltalinqs.nl)

Meer informatie over maritiem ondernemen is te vinden op: https://www.ondernemen010.nl/themas/maritiem-ondernemen/