Bedrijfsruimten

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In onze stad zorgen we, nu en in de toekomst, voor voldoende ruimte voor kwalitatief goede bedrijfsruimten. Productie, logistiek, maakindustrie en opslag spelen een belangrijke rol in de economie.

Deze zorgen namelijk voor veel werkgelegenheid. Door bedrijven (waar mogelijk) te integreren in woongebieden, verbeteren we de ook leefbaarheid van de stad.

In Rotterdam zijn 41 er bedrijfsruimten. Allemaal hebben ze een belangrijke functie om de stad draaiende te houden. Zo zijn er gebieden waar bedrijven op één plek al hun bouwmateriaal vinden. En op de Groothandelsmarkt kunnen horecabedrijven bijvoorbeeld terecht voor hun hele groente-assortiment. De gemeente probeert de logistieke stromen vanuit deze locaties te optimaliseren, door onder andere nieuwe ‘hubs’ te creëren. Van daaruit kunnen goederen slim en duurzaam de stad in.

Verbeteren buitenruimte

Via een gebiedsgerichte aanpak investeert de gemeente samen met de markt volop in het verbeteren en het behouden van ruimte voor bedrijven. Zo verbeteren we waar nodig het openbaar vervoer en onderzoeken we hoe de buitenruimte aantrekkelijker kan. Faciliteiten als kinderopvang of fitness kunnen hieraan bijdragen. Dit soort activiteiten moeten vooral ten goede komen aan de medewerkers van bedrijven. We bewaken dat het niet ten koste gaat van de logistieke processen. Zo zorgen we in onze stad voor een goede balans tussen wonen, werken en ondernemen.

Functiemenging

Veel ondernemers verduurzamen hun bedrijfsactiviteiten. Daardoor hebben de werkzaamheden steeds minder impact op de omgeving. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk dat bepaalde bedrijven in de woonwijken kunnen vestigen. Dit gaat de gemeente dan ook actief stimuleren. Garages of opslagfaciliteiten kunnen bijvoorbeeld prima tussen woningen bestaan. Medewerkers kunnen daardoor makkelijker met het openbaar vervoer of op de fiets naar het werk. Functiemenging draagt op die manier bij aan een levendiger en veiliger gebied.

Ondersteunen bij verduurzaming

Veel bedrijven werken nog vanuit laagwaardige panden. Om deze te verduurzamen, is het nodig om te investeren. De gemeente helpt ondernemers hierbij door alle beschikbare kennis te bundelen. Geïnteresseerd? In ons digitaal loket vindt u bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, beschikbare investeringsfondsen en stappenplan voor het verduurzamen van bedrijfspanden. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die vanuit ondernemers of ondernemersgroepen zelf komen. We brengen kennis in en zorgen waar mogelijk voor versnelling of opschaling.

Contact

Meer informatie over bedrijfsruimten?

Bedrijventerrein Schiebroek energiepositief

De stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief) maakt zich sterk voor het energiepositief maken van 250 bedrijventerreinen in Nederland. Bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam zit bij de eerste 10 bedrijventerreinen die meedoen aan dit ambitieuze Nederlandse BE+ initiatief.

Onder aanvoering van het bestuur van de Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS), de Stichting BIZ Schiebroek (SBS), de parkmanager en het energieteam bestaande uit lokale ondernemers en vastgoedeigenaren, is het project dit jaar opgestart. Op 10 mei a.s. wordt er een eerste bijeenkomst gehouden ten behoeve van de betrokkenen op dit terrein. In deze bijeenkomst worden de ondernemers van het terrein opgeroepen mee te doen.
TNO presenteert die dag de resultaten van de Energie Potentieel Scan: het huidige gas en elektriciteitsverbruik van het terrein. Tevens laat TNO zien met welke individuele en collectieve maatregelen het terrein energie positief kan worden.

Ook aan financiering van de maatregelen vanuit BE+ is gedacht. Hierdoor is het mogelijk om deze maatregelen uit te voeren zonder beslag te leggen op het werkkapitaal van de ondernemers. De ondernemers van het terrein betalen de investering van de maatregelen zo in 10 jaar terug met hulp van een lagere energierekening. Het project wordt ondersteunt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.