Bedrijventerreinen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In onze stad zorgen we nu en in de toekomst voor voldoende ruimte voor kwalitatief goede bedrijfsruimten. Productie, logistiek en opslag spelen een belangrijke rol in de economie.

Ze zorgen voor veel werkgelegenheid. Door bedrijven waar mogelijk te integreren in woongebieden, verbeteren we de leefbaarheid van de stad.

In Rotterdam zijn 41 bedrijventerreinen. Allemaal hebben ze hun eigen belangrijke functie om de stad te laten draaien. Zo zijn er gebieden waar bedrijven op één plek al hun bouwmateriaal vinden. En op de Groothandelsmarkt kunnen horecabedrijven terecht voor hun hele groente-assortiment. De gemeente probeert de logistieke stromen vanuit deze locaties te optimaliseren, bijvoorbeeld door nieuwe ‘hubs’ te creëren. Van daaruit kunnen goederen slim en duurzaam de stad in.

Verbeteren buitenruimte

Via een gebiedsgerichte aanpak investeert de gemeente volop in herstructurering van bedrijventerreinen. Zo verbeteren we waar nodig het openbaar vervoer en onderzoeken we hoe we de buitenruimte aantrekkelijker kunnen maken. Ook faciliteiten als kinderopvang of fitness kunnen hieraan bijdragen. Dit soort activiteiten moeten vooral ten goede komen aan de medewerkers van bedrijven. We bewaken dat ze niet ten koste gaat van de logistieke processen. Zo zorgen we in onze stad voor een goede balans tussen wonen, werken en ondernemen.

Functiemenging

Veel ondernemers verduurzamen hun bedrijfsactiviteiten. Daardoor hebben hun werkzaamheden steeds minder impact op de omgeving. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om bepaalde bedrijfsruimten ook in de wijken te vestigen. Dit gaat de gemeente dan ook actief stimuleren. Garages of opslagfaciliteiten kunnen bijvoorbeeld prima tussen woningen bestaan. Medewerkers kunnen daardoor makkelijker met het openbaar vervoer of op de fiets naar het werk. Functiemenging draagt op die manier bij aan een levendiger en veiliger gebied.

Ondersteunen bij verduurzaming

Veel bedrijven werken nog vanuit laagwaardige panden. Om deze te verduurzamen, is het nodig om te investeren. De gemeente helpt ondernemers hierbij door alle beschikbare kennis te bundelen. Geïnteresseerd? In ons digitaal loket vindt u bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, beschikbare investeringsfondsen en stappenplan voor het verduurzamen van bedrijfspanden. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die vanuit ondernemers of ondernemersgroepen zelf komen. We brengen kennis in en zorgen waar mogelijk voor versnelling of opschaling.

Contact

Meer informatie over bedrijfsruimten?

Praktijkvoorbeeld: Zonnepanelen in Spaanse polder

Op bedrijventerreinen zijn vaak veel (platte) daken. Die bieden kansen voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. Ondernemers zien deze kansen vaak wel, maar hebben niet de kennis of de tijd om hiermee aan de slag te gaan. In de Spaanse Polder werden zij op gang geholpen door de gemeente. Door een bureau te financieren dat de ondernemers hielp bij de organisatie, liggen nu op het hele terrein zonnepanelen. Dit gezamenlijke project heeft waardevolle kennis opgeleverd die ook op andere bedrijventerreinen kan worden toegepast. Door verdere uitbreiding en opschaling kunnen bedrijventerreinen in de toekomst zelfs volledig energieneutraal worden.