Bedrijveninvesteringzone

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers zelf investeert in de kwaliteit van de omgeving.

Deze lokale, gezamenlijke aanpak past goed bij de visie van de gemeente Rotterdam. Daarom helpen we als gemeente ondernemers bij het signaleren van kansen voor een BIZ en bij de oprichting en uitvoering daarvan.

Winkelstraten en bedrijventerreinen kunnen erop rekenen dat de gemeente een aantal gemeentelijke basistaken op zich neemt, zoals het houden van toezicht en het ophalen van vuilnis. Door een BIZ op te richten kunnen ondernemers gebieden op bepaalde punten versterken. Zij bepalen zelf hoe ze die verbeteringen voor elkaar willen krijgen. In een winkelgebied gaat het bijvoorbeeld om extra schoonmaakbeurten of een PR-campagne; op een bedrijventerrein om extra cameratoezicht of de inhuur van surveillancediensten.

Hoe werkt het?

Om een BIZ te kunnen oprichten, moeten ondernemers eerst een BIZ-plan opstellen dat zoveel mogelijk gedragen wordt door alle ondernemers in het gebied. De gemeente controleert de begroting en of de voorgenomen activiteiten voldoen aan de BIZ-wet. Wanneer alles correct is ingediend, wanneer de ondernemers een stichting hebben opgericht en ook de gemeenteraad akkoord is met de oprichting van dit nieuwe BIZ-gebied, wordt een officiële draagvlakmeting georganiseerd onder de desbetreffende ondernemers. Is de opkomst minimaal de helft en is minimaal twee derde daarvan akkoord? Dan is iedereen verplicht om mee te doen en kan de BIZ officieel van start gaan.

De gemeente zorgt voor de heffing van de belasting, de ondernemers hoeven voortaan dus niet meer zelf met de pet rond. De geïnde BIZ-bijdragen worden vervolgens als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting: die gebruikt ze voor de uitvoering van de activiteiten uit het BIZ-plan.

Voordelen van een BIZ

In een BIZ betalen en profiteren alle ondernemers mee. Dat zorgt voor budget, betrokkenheid en een eerlijke verdeling van de lasten. De organisatie van de ondernemers in een stichting zorgt bovendien voor een centraal aanspreekpunt binnen de groep en de mogelijkheid om externe ondersteuning in te huren. Ondernemers kunnen zich zo beter focussen op hun kerntaken. Doordat intussen gezamenlijke doelen sneller worden bereikt, verbetert het ondernemersklimaat.

Informeren en stimuleren

Medio 2018 telt Rotterdam twaalf BIZ-gebieden. Nog eens vijftien gebieden hebben de BIZ-status aangevraagd. Wilt u concreet aan de slag? Ga voor meer informatie naar het ondernemersloket op de website van de gemeente. De bedrijfscontactfunctionarissen kunnen u adviseren over de mogelijkheden voor een BIZ in uw gebied. Ze beschikken over het juiste netwerk en organiseren informatiebijeenkomsten. Daarbij lichten ze de procedure toe en maken ze de voordelen inzichtelijk. U kunt ook direct contact opnemen met BIZ-projectmanager Jos de Groot.

Praktijkvoorbeeld: Winkelpromotie in Hillegersberg

Doordat de wijk Hillegersberg de afgelopen jaren een steeds breder publiek trekt, voelen de winkeliers een gezamenlijke behoefte om meer werk te maken van hun imago. De BIZ helpt hierbij. De 130 aangesloten ondernemers gebruiken het budget bijvoorbeeld voor het opstellen van een marketingplan, het organiseren van evenementen, een gezamenlijke website en het aanbrengen van feestverlichting. Met een BIZ hebben winkeliers het voordeel van de zekerheid van een vast budget. Daarmee kunnen ze makkelijker projecten voor de lange termijn oppakken.