Bedrijven Investeringszone

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Door de handen ineen te slaan bereikt u sneller en/of beter uw doelen:

  • alle gebruikers en/of eigenaren betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘freeriders’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren);
  • doordat iedereen meebetaalt, komen gezamenlijke verbeteringen van de grond;
  • langsgaan om contributie te innen hoeft niet meer;
  • er is meer budget;
  • de BIZ draagt bij aan het leefklimaat, bijvoorbeeld door de aanpak van verrommeling en het verbeteren van de veiligheid en uitstraling. Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied of bedrijventerrein.
     

Om een BIZ te beginnen doorloopt u een aantal stappen: zie het stappenplan. U dient als eerste stap uiterlijk op 1 maart van het betreffende jaar een BIZ-aanmeldingsformulier in te dienen. Het ingevulde formulier kunt u scannen en mailen aan de projectleider Jos de Groot jja.degroot@rotterdam.nl.

 

Als ondernemers stelt u zelf voor wie de aanslag krijgt: óf alleen gebruikers, óf gebruikers en eigenaren, óf alleen eigenaren. Het gaat altijd om objecten die in het vastgoedregister als ‘niet-woning’ staan. Objecten die geen of weinig baat hebben bij een BIZ kunnen een heffingsvrijstelling krijgen. (Denk aan een opslagruimte, geldautomaat, school, daklozenopvang, bejaardentehuis of transformatorhuis.)

U bepaalt zelf de hoogte van de jaarlijkse heffing. Bij bestaande BIZ’en gaat het meestal om een paar honderd euro per ondernemer. Bij de verdeling van kosten kunt u het beste kijken naar het belang van de individuele ondernemer. Heeft iedereen hetzelfde belang, dan ligt een vast bedrag voor de hand. In plaats van een vast bedrag per ondernemer kunt u ook kiezen voor een percentage van de WOZ-waarde. Onderbouw altijd uw keuze.

Als BIZ stichting bent u verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van uw BIZ-plan. De gemeente (onderdeel Stadsontwikkeling) controleert uw plan op wettelijke eisen. Met de gemeente sluit u een uitvoeringsovereenkomst, waarin u verklaart het heffingsgeld voor de BIZ te gebruiken. Ook de verantwoordelijkheden van de gemeente staan hierin. Het innen van de heffing gebeurt door gemeenteonderdeel Belastingen.

De hoofdlijnen van het BIZ-plan liggen vast voor de looptijd van de BIZ, die in de regel vijf jaar bedraagt. Wel is het de bedoeling om per jaar maatwerk te leveren via een vooraf ingediend BIZ-jaarplan. Dit jaarplan stemt u af met de gemeente. De gemeente toetst het jaarplan aan het BIZ-plan, de wet, het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsovereenkomst.

Door de nieuwe BIZ-wet kunt u BIZ-geld nu ook besteden aan economische ontwikkeling; daaronder kunt u meestal ook promotie verstaan. De wet stelt geen grenzen. Wel bestaan er rechterlijke uitspraken. Daarom is het verstandig maximaal 30 procent van uw budget te besteden aan promotie.