Rotterdam Makers District

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De twee deelgebieden van Stadshavens Rotterdam aan weerszijde van de Maas, RDM en Merwe-/Vierhavens vormen samen het Rotterdam Makers District. Hier wordt de transitie naar de nieuwe economie van haven en stad in de praktijk gebracht. Het gebied leent zich perfect voor deze ontwikkeling.

RDM Rotterdam is al een bewezen succes. Het loopt binnen enkele jaren tegen zijn fysieke grenzen aan. Ondernemende pioniers hebben inmiddels ook het gebied M4H al gevonden aan de overkant van de Maas. Sterke punten van dit gebied zijn de maritieme en industriële entourage, het gevarieerde aanbod aan bedrijfsruimten en de ligging tussen stad en haven. Jonge bedrijven kunnen er doorgroeien tot grote, gevestigde ondernemingen.

Proeftuin voor nieuwe technologie

Nieuwe technologieën worden in het Rotterdam Makers District niet alleen uitgedacht, maar ook getest en toegepast. Ze zijn voor iedereen zichtbaar. Dat maakt het Rotterdam Makers District tot een proeftuin en etalage. Het gebied ademt innovatie, in de toekomst nog meer dan nu.

Naast maakindustrie ook stedelijke functies

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen het kerngebied van M4H samen ontwikkelen tot een gemengd gebied, waarin naast de maakindustrie ook plaats is voor woningbouw, horeca en andere stedelijke functies. De twee torens aan het Marconiplein, waar voorheen een aantal gemeentelijke diensten waren gevestigd, worden bijvoorbeeld getransformeerd tot woontorens.

Innovatieklimaat en werkgelegenheid

Dankzij deze mix wordt het gebied aantrekkelijk voor zowel ondernemers, bewoners als bezoekers. Er ontstaat een energieke sfeer die het innovatieklimaat versterkt. Ook kwetsbaardere groepen in de stad profiteren, bijvoorbeeld doordat werkgelegenheid ontstaat in ondersteunende diensten.

Meer informatie
Op www.stadshavensrotterdam.nl vindt je actuele informatie over de ontwikkeling in de Stadshavens.