Kantoorruimte

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam wil ondernemers meer kwalitatief goede kantoorruimte bieden. Tegelijkertijd heeft de stad te maken met veel leegstand. Per gebied bekijkt de gemeente daarom wat nodig is.

Aantrekkelijke locaties maken we nog beter en op andere plekken helpen we vastgoedeigenaren met transformatie van kantoren naar woonruimte of andere functies.

Bedrijven die zoeken naar kantoorruimte, hebben in Rotterdam veel mogelijkheden. Toplocaties zijn onder meer het Brainpark, Rotterdam Alexander en het gebied rondom het Centraal Station. In deze gebieden onderzoeken we hoe we het aanbod en de omgeving van de kantoren nog verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door nieuwe toegangswegen, extra parkeergelegenheid of de aanleg van een park in de buurt. Of door voorwaarden te scheppen voor nieuwe horeca. Op die manier worden werklocaties nog aantrekkelijker voor bedrijven en hun medewerkers.

Inspelen op behoeften

Sommige ondernemers voelen zich thuis in een verzamelgebouw, andere bedrijven zoeken een pand waar ze makkelijker een eigen sfeer kunnen creëren. Wensen kunnen ook verschillen per sector. In de financiële dienstverlening nemen mensen bijvoorbeeld vaker de auto dan in de creatieve sector. En voor sommige bedrijven is het belangrijk dat hun kantoorpand goed bereikbaar is voor internationale bezoekers. Door in te spelen op dit soort behoeften, blijft Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kantoren.

Bewaken totaalbalans

Voor kantoorpanden waar minder vraag naar is, kan het interessant zijn om te kiezen voor sloop, upgrading of transformatie naar een andere functie. Per gebied streven we naar een goede totaalbalans. We adviseren de eigenaren en passen zo nodig bestemmingsplannen aan. Soms is het nodig om nieuw te bouwen, en worden in datzelfde gebied verouderde kantoorpanden getransformeerd naar woningen. Mensen willen immers dicht bij hun werk kunnen wonen. Door gebiedsgericht te werken zorgen we ervoor dat Rotterdammers fijn kunnen wonen, werken en ondernemen.

Hulp bij transformatie

Heeft u een leegstaand kantoorpand en bent u geïnteresseerd in transformatie, bijvoorbeeld naar woonruimte? De gemeente denkt graag mee over de mogelijkheden en is uw partner op het gebied van regels, procedures en vergunningen. U krijgt van ons één aanspreekpunt. De kantorenloods van de gemeente kan u zo nodig in contact brengen met specialisten uit het vakgebied of met andere initiatieven in de omgeving.

Contact

Meer informatie over upgrading of transformatie van kantoren? Neem contact op met projectmanager Esther Roth.

Praktijkvoorbeeld: Verlevendigen Brainpark

Brainpark is een praktische locatie voor kantoren, maar mist aansluiting op de omgeving. De gemeente wil er daarom meer ruimte maken voor woonruimte en horeca. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de koppeling met de naastgelegen Erasmus Campus. Deze interactie mag echter niet ten koste gaan van de verkeersdoorstroming. Overstekende studenten zorgen nu al regelmatig voor files rondom het Brainpark. Daarom onderzoeken we ook hoe we de loopstromen in het gebied kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld door de aanleg van verkeerslichten of een voetgangersbrug.