>
Foto: gemeente Rotterdam

Bedrijfskavels Hordijk

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijventerrein Hordijk is gelegen aan de zuidzijde van Rotterdam in IJsselmonde, ten zuiden van het Maasstadziekenhuis. Het is de gezamenlijke ambitie van de ondernemers en de gemeente om bedrijventerrein Hordijk te maken tot een gemengd, hoogwaardig en modern bedrijventerrein.

Er zijn variaties binnen het terrein in kwalitatieve uitstraling afhankelijk van de ligging van de kavels waardoor er verschillende mogelijkheden zijn in het aanbod. Op bedrijventerrein Hordijk is een grote diversiteit aan bedrijven uit diverse sectoren vertegenwoordigd, zoals: industrie, handel, bouw en commerciële en niet commerciële dienstverlening. Hoge prioriteit wordt gegeven aan bedrijven met business-to-business activiteiten. Voor de kavels in de omgeving van het Maasstadziekenhuis hebben bedrijven gerelateerd aan de medische sector voorrang. Belangrijke doelgroep blijft de kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid. Nieuwe vestiging van (grootschalige) detailhandel en scholen is niet wenselijk.

Kenmerken

Project: Bedrijfskavels Hordijk
Aantal m² beschikbaar:  
Prijsindicatie:  
Afname kaveloppervlakte: Vanaf 1.000 m²
Uitgifte: In eeuwigdurende erfpacht
Maximale hindercategorie: 3.2
Ligging Nabij uitvalswegen richting de A15 en A16
Bereikbaarheid  
Duurzaam  
   
   
   
Uigiftekaart bedrijventerrein Hordijk (PDF 110.4K)

Uitgiftekaart bedrijventerrein Hordijk

Meer informatie

Bekijk hier het welstandsbeleid Rotterdam voor bedrijventerreinen. De bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels kunt u via ruimtelijke plannen opzoeken.

Bent u als eigenaar/gebruiker geïnteresseerd in een bedrijfskavel of treed u als ontwikkelaar op voor een klant? Meldt u dan aan via onze bedrijfsmakelaar. Ook voor vragen kunt u contact opnemen de bedrijfsmakelaar.

Vragen over dit project?

E-mail de bedrijfsmakelaar