Winkeltransformatie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Van winkel naar woning

De aantrekkingskracht van Rotterdam om er te gaan wonen van buitenaf neemt toe. De woningmarkt wordt steeds krapper en huizenprijzen stijgen door de vergrote vraag meer dan evenredig. Niet alleen de populariteit van Rotterdam speelt een rol, ook de lage rente en het feit dat de huizenprijzen hier lager zijn dan Amsterdam, Utrecht en Den Haag dragen bij aan de krapte.

Winkelpanden bevinden zich vaak in een levendig, grootstedelijk gebied met vele voorzieningen in de nabije omgeving. Daarnaast zijn het vaak bijzondere gebouwen, denk aan ruimtes die vaak afwijkende afmetingen hebben zoals hoge plafonds en brede gevels met vaak een tuin. Voor marktpartijen en particulieren worden leegstaande winkelpanden dan ook steeds interessanter om te transformeren naar woningen.

Detailhandelsnota

In gebieden waar geen toekomstperspectief meer is voor winkels, biedt transformatie nieuwe perspectieven. Binnenkort publiceert de gemeente Rotterdam de geactualiseerde detailhandelsnota. Dit is een beleidskader waarin Rotterdam de winkelgebieden beschrijft. Voor de overige gebieden ziet Rotterdam kansen voor transformatie van leegstaande winkelpanden naar woningen.

Gemeente Rotterdam faciliteert

De gemeente stimuleert transformatie en ondersteunt initiatieven door:

  • het inzichtelijk maken van het winkeltransformatieproces met de transformatie toolbox voor winkels;
  • ondersteunen in het vergunningentraject;
  • dienst doen als een aanspreekpunt voor uw aanvraag;
  • netwerk- en kennisontwikkeling

Als u een concreet plan heeft, kunt een afspraak maken met de winkelloods voor een vooroverleg. Aan dit overleg zijn geen kosten verbonden. Tijdens dit vooroverleg wordt in een vroeg stadium integraal advies gegeven op uw aanvraag voordat u het indient bij het omgevingsloket. Dat betekent dat de bouwinspecteur en andere experts een advies geven op uw plan. Zij kunnen:

  • duidelijkheid geven over uw plan en de haalbaarheid bekijken;
  • inzichtelijk maken waar uw plan nog niet volledig of kwalitatief niet goed genoeg is;
  • aangeven waar de belangrijkste uitdagingen en mogelijke knelpunten in het proces kunnen zitten.

Gemeente Rotterdam initieert

Als gemeente Rotterdam vinden we het belangrijk dat er passend woningaanbod is voor alle doelgroepen die deze stad rijk is. Kortom een plek voor iedere Rotterdammer. Wonen in winkels is een innovatieve woonvorm die bijdraagt aan de variatie in dit aanbod. De gemeente experimenteert in dit kader met het lanceren van een prijsvraag “wonen in winkels”. Meer informatie vindt u op wonen in winkels.

Meer winkeltransformatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met winkelloods.

Winkelloods