Werklocaties

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het positieve imago van Rotterdam is de laatste jaren nationaal en internationaal enorm gegroeid. Die populariteit betekent niet alleen dat er meer bewoners en woningen moeten komen, maar ook dat de vraag naar werklocaties (winkels, kantoren en bedrijfsruimten) snel toeneemt. Daarnaast komen er steeds meer toeristen naar de stad waardoor de vraag naar locaties voor hotels, short stay en andere vormen van kort verblijf stijgen.

De groeiende populariteit van Rotterdam stelt de stad voor grote uitdagingen. Er is niet alleen behoefte aan woningen, maar ook aan werklocaties. De gemeente Rotterdam richt zich op een goede balans van de beschikbare ruimte en op economische sterke gebieden.

Meer woningen

Door de toegenomen vraag wordt de woningmarkt krapper en stijgen de huizenprijzen. Tot 2040 moet Rotterdam daarom naar schatting ongeveer 50.000 woningen bijbouwen. Dit doet de gemeente Rotterdam door nieuwe woningen bij te bouwen. Maar ook leegstaande kantoren en winkels bieden in de huidige krapte op de woningmarkt veel kansen. Die kunnen worden getransformeerd naar woningen.

Goede werklocaties

Maar niet alle leegstaande kantoren en winkels kunnen getransformeerd worden naar woningen. De benodigde woningaantallen binnen de stad moeten worden gerealiseerd, zonder dat dat ten koste gaat van het aanbod aan werklocaties. Er moet immers ook voldoende ruimte zijn om te werken. Dat is de belangrijkste uitdaging. Naast dat de gemeente Rotterdam de aantallen op orde moeten hebben, is het ook van belang dat de gemeente werklocaties aantrekkelijk houdt en aanpast aan de eisen van deze tijd. Daar ligt niet alleen een rol voor de gemeente, maar ook voor vastgoedeigenaren en ontwikkelaars.

Samen met de markt

De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat er in de stad voldoende plekken zijn waar men nu en in de toekomst kan ondernemen, werken en winkelen. Deze locaties moeten aantrekkelijk blijven en voldoen aan de eisen van deze tijd. Dan denken we niet alleen aan transformatie van de locaties, maar ook aan de upgrading van bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelstraten. Dit doen we samen met de markt, maar we helpen ook om de organisatiegraad van de markt te verhogen. De gemeente faciliteert de ontwikkelende partners, inspireert ze, deelt kennis met hen en zorgt voor versnelling daar waar het mogelijk is. Team Economie/ Werklocaties zorgt ervoor dat in Rotterdam voldoende aantrekkelijke plekken zijn om te kunnen werken, ondernemen en winkelen, nu en in de toekomst. Dit doet het team door het delen van kennis en samen te werken met vastgoedeigenaren en ondernemers (eindgebruikers en vastgoedontwikkelaars) in de stad.

Winkels
Kantoren
Bedrijfsruimten
Bedrijven investeringzone (BIZ)
Transformatie & upgrading
Duurzaam
Veelgestelde vragen
In de media