Financieel

Om vitale kerngebieden te realiseren zijn er ook financiële instrumenten beschikbaar die nieuwe ondernemers kunnen aantrekken. Dit om de leegstand in het winkelgebied te verminderen en de variatie in het winkelaanbod te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn o.a. huurkorting, vestigingspremies en omzet-gerelateerde huur. Daarnaast zijn er ook verschillende subsidiemogelijkheden om gebieden aantrekkelijke te maken en te transformeren.

Hieronder vind je informatie over de verschillende financiële middelen die kunnen helpen bij gebiedsgerichte aanpak: