Over het Coördinatiepunt Vitale Kerngebieden

De economie verandert razendsnel en dat heeft gevolgen voor Rotterdam als winkelstad. Door digitalisering, ander consumentengedrag en nu ook door Corona staan de winkelstraten en gebieden onder druk.  Het coördinatiepunt is ontwikkeld om hierop in te spelen. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren werkt de gemeente aan een aanpak om aantrekkelijke plekken voor ondernemen, ontmoeten en beleven te creëren. 

Aanpak Vitale Kerngebieden

De Rotterdamse winkelgebieden staan al enige tijd onder druk. Er dreigt leegstand en/of ongewenste nieuwe invulling van panden. Dit kan tot verdere verschraling van het voorzieningenaanbod leiden, waardoor het vestigingsklimaat in de stad minder aantrekkelijk wordt. Snel ingrijpen voorkomt dat de problemen verder groeien en daardoor onbeheersbaar worden. Om de gewenste verandering tot stand te brengen is de medewerking van diverse stakeholders nodig. Alle stakeholders zien de noodzaak om te veranderen, voelen de urgentie daarvan en zijn dus partners in deze aanpak. Samen met stakeholders in de Rotterdamse winkelgebieden werkt de gemeente toe naar vitale Kerngebieden, met aantrekkelijke ontmoetingsplekken (groen, sociaal, dichtbij) en een voorzieningenaanbod dat goed aansluit bij de behoeften.

Wat is het Coördinatiepunt Vitale Kerngebieden?

Het coördinatiepunt moet de aanpak van winkelgebieden faciliteren, aanjagen en monitoren. Het organiseren van een goede aansluiting tussen diverse gemeentelijke programma’s is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. De netwerkstructuur bedient en verbindt zowel de gemeentelijke als de private partners. De lijnen van het netwerk komen samen bij de coördinatoren: een publieke coördinator (verantwoordelijk voor de coördinatie van de gemeentelijke inzet) en een private coördinator (schakelpunt naar de private partners).

Wil je contact opnemen met het team coördinatiepunt?

Roel van Wensen en Tessa Vosjan
vitalekerngebiedenso@rotterdam.nl

Neem contact op