Visie en beleid

Om een vitaal kerngebied te realiseren is het belangrijk om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen die past binnen het gemeentelijke beleid. Binnen de gemeente zijn diverse beleidsdocumenten die richting geven en relevant zijn voor gebiedsgerichte aanpak.